26 marzec – Niedziela Radości – 4 Wielkiego Postu 

6.3o Za Parafian

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą o dalsze oraz zdrowie w intencji Macieja z okazji 50 rocznicy urodzin

9.3o    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty Bednarczyk z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

11.oo    Za + Leokadię Szczygłowską, ++ z rodziny

12.15    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja Sznapki z okazji 50 rocznicy urodzin <TD>

15.oo   Roczki

17.oo   Za + Krystynę Górską w 10 rocznicę śmierci


27 marzec – Poniedziałek 

8.oo

 1. Za ++ z rodziny Będkowskich Gertrudę i Maksymiliana

18.oo

 1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
 2. Za + Piotra Mężyńskiego – od Marii i Edwarda Olchawa z Żor

28 marzec – Wtorek 

8.oo

 1. Za ++ rodziców Annę i Jana, siostrę Edytę, brata Waltra, bratowe Zofię i Renatę, ++ Henryka i Władysława, ++ dziadków i chrzestną matkę Walosię

18.oo

 1. Za + Józefa
 2. Za + Teresę

29 marzec – Środa 

8.oo

 1. Za + Józefa Wieczorka w 5 rocznicę śmierci

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za dar życia oraz z prośbą o życie wieczne dla zmarłych rodziców
 2. Za + żonę Marię Gruszka w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

30 marzec – Czwartek 

8.oo  

 1. Za ++ Mieczysława i Marię – od brata Franciszka z rodziną
 2. Za + Marię Dyrda – od bratowej Marii z rodziną

17.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Marcina Tasarz z okazji 10 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

31 marzec – Piątek 

8.oo

 1. Za + syna Krystiana, + córkę Judytę, wnuka Marcina i ++ pokrewieństwo

18.oo

 1. Za + Marię Dyrda – od bratanka Ryszarda z rodziną
 2. Za + Marię Dyrda – od bratanka Mieczysława z rodziną

1 kwiecień – Sobota 

8.oo

 1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Agnieszkę Majer – od lokatorów z ul. Szczytowej 18

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Zaborowskiej z okazji 60 rocznicy urodzin i dla syna Tomasza z okazji 30 rocznicy urodzin 

2 kwiecień – Niedziela 5 Wielkiego Postu

6.3o   Za + żonę Marię w 4 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

8.oo  Za + Janusza Grądzkiego w 3 miesiące po śmierci, + syna Michasia, ++ z rodziny Grądzkich, Popczyk i Klyta

9.3o   Za Parafian

11.oo  Za + Marię Dyrda w 30 dzień po śmierci

12.15   O Boże błogosławieństwo dla Wiktora Dubasa

15.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Darka z okazji 50 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo   Za + Helenę Waśniowską z ul. Sportowej 2 – od lokatorów