26 kwiecień – 3 Niedziela Wielkanocna

8.oo  Za + Henrieta LOSKA w 6 r. śmierci

9.3o 1. O łaskę powstrzymania pandemii corona-wirusa

2. Za Parafian

11.oo 1. Za + Marię HARTMAN

2. Za + Reginę MATEJA w 1 r. śmierci i wszystkich ++ z rodziny

16.oo Za + Leokadię MICHALIK


27 kwiecień – Poniedziałek  

8.oo  1.  W intencji Bogu wiadomej

2. Za ++ rodziców Mariannę i Władysława STYPUŁA, ojczyma Władysława, szwagra Eugeniusza, siostrę Genowefę, ich syna Bogdana, wujka Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 kwiecień – Wtorek

8.oo   Za + Krystynę CZEKAŁA w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców Romualda i Annę

18.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława GÓRNIAK z okazji 50 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci Julki i Kuby (Te Deum)


29 kwiecień – Środa – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej

8.oo  Za + Tomasza ŚWIĄTONIOWSKIEGO w r. urodzin

18.oo   1. Za + Jana KLIMEK w r. urodzin

2. Za + Franciszka WROŻYNA w rocznicę urodzin


30 kwiecień – Czwartek

8.oo 1. Za + Waleriana JAŻDŻYK w 1 rocznicę śmierci

2. Za + matkę Janinę JESIONEK w 10 rocznicę śmierci, + ojca Alojzego i pokrewieństwo z obu stron

17.oo Za + ojca Ryszarda i + matkę Marię oraz pokrewieństwo z obu stron


1 maj – I Piątek

8.oo  Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

18.oo  1. Za + Marię TLATLIK  w 10 r. śmierci

2. Za + Jana KASZNY w 30 dzień po śmierci


2 maj – I Sobota miesiąca

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + żonę Irenę

18.oo 


3 maj – 4 Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

8.oo   W intencji Hutników

9.3o  1. W intencji Ojczyzny

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Jakuba z okazji 18 r. urodzin

11.oo Za Parafian

16.oo O łaskę powstrzymania pandemii koronawirusa