17 Niedziela Zwykła  – 26.07

8.oo   Msza Święta dziękczynna z okazji urodzin Józefa

9.3o   1. Za + Tadeusza MAKOWSKIEGO – od lokatorów z ul. Sosnowej

11.oo  1. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny i naszą wdzięczność dla Niej

            2. W intencji Bogu wiadomej

16.oo Za Parafian


Poniedziałek  – 27.07

8.oo  Za + Tadeusza MAKOWSKIEGO oraz ++ z rodziny MAKOWSKICH i KIECANÓW

18.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


Wtorek – 28.07

8.oo  Z podziękowaniem Bogu za Prezydenta Polski Andrzeja DUDĘ, z prośbą o światło Ducha Św. dla Niego i wszystkich rządzących

18.oo Za + Jana ZIELONKA w 30 dzień po śmierci – od żony, córek, synów, wnuków i sióstr


Środa –   Wspomnienie św. Marty  –   29.07

8.oo  

18.oo Za + Marka SOWIŃSKIEGO – od lokatorów ul. Kościelnej 3


Czwartek   –   30.07

8.oo  

17.oo  Za + męża i ojca Eugeniusza SEBESTA


Piątek   – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb.   – 31.07

8.oo    O radość życia wiecznego dla + męża Tadeusza OZIMINA w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Ireneusza NOWICKICH i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo W intencji Agnieszki i łaskę wiary i Boże błogosławieństwo


I Sobota  – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK –   1.08

8.oo   Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę   nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

13.oo Ślub konkordatowy: CZYŻ Krzysztof – RUBACHA Magdalena

14.oo Ślub konkordatowy: GAJ Marcin – MACHOWSKA Joanna

18.oo Za + matkę Renatę TEISTER w 6 r. śmierci i na pamiątkę urodzin + ojca Eugeniusza w 4 r. śmierci, ++ dziadków TEISTER i SZWEDA, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


18 Niedziela Zwykła  –  2.08

8.oo   Za + Ryszarda SZAFRANIEC w 30 dzień po śmierci

9.3o   1. Za + Grzegorza CZEPEK w 1 rocznicę śmierci

            2. Za Parafian

11.oo 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agaty MAŚLANKA  z okazji 18 rocznicy urodzin

            2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.oo Chrzty