26 sierpień – Niedziela Uroczystość NMP Częstochowskiej

8.oo  Za + ojca Roberta Glomb w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Zelmę i Franciszka
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Marię Salisz w 30 dzień po śmierci
12.15  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wojciecha Gregorczyka z okazji 1 rocznicy urodzin

15.oo Roczki

17.oo  Za + męża Sylwestra Wojtera, ++ rodziców Wiktora i Stanisławę, braci Jerzego i Mariana oraz Teresę
i Emilię Wojtera


27 sierpień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Moniki

8.oo  Za + Elżbietę Bujara w rocznicę śmierci, + Wiktora Bujara i ++ pokrewieństwo Bujara, Fiedler

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża
Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
2. W pewnej intencji o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


28 sierpień – Wtorek – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

8.oo  Za + męża, ++ rodziców, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Bronisława Czaplę, + Stefana Zająca, ++ Weronikę i Wacława Zająców
2. Za + Teresę Tymke, ++ rodziców


29 sierpień – Środa – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

8.oo  Msza Św. Dziękczynna w intencji ks. Pawła Łaty za 4 lata posługi w naszej parafii, prosząc o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
18.oo  Za + Dorotę Pisulską w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron


30 sierpień – Czwartek

8.oo Za + Jana Adamka – od koleżanek i kolegów z pracy

17.oo Za ++ rodziców Helenę i Zygmunta Marachowskich, + brata Jana, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące


31 sierpień – Piątek

8.oo  Za + mamę Helenę Grzybek w 16 rocznicę śmierci, + ojca Jana i + męża Kazimierza

18.oo 1. Za + Marcina Lanuszny – od lokatorów z ul Wiechaczka 7
2. Za + Bożenę Janta


1 wrzesień – Sobota

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę
nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Mariana Garbacioków z okazji 55 rocznicy ślubu

18.oo  Za + męża Kazimierza w 9 rocznicę śmierci, ++ siostry, bratową i rodziców z obu stron


2 wrzesień – Niedziela 22 Zwykła

8.oo  Za Parafian
9.3o  W intencji działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”
11.oo Za + matkę Klarę Galica w 1 rocznicę śmierci
12.15  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Gabriela Glodny z okazji urodzin i dla Emilki Józefiok z okazji urodzin

15.oo Chrzty

17.oo  Za + Alfreda Kula – od działkowców Koloni III