XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09

8.oo Za + Eugeniusza BEJZEN – od Jarosława z Radziszowa.

9.3o Za + ojca Mariana WEHOWSKIEGO w pierwszą rocznicę śmierci, + matkę Annę i + wujka Piotra.

11.oo Za + Bogdana TARKO – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmą: Agata Mirela WOŹNY, Natan, Marcin KOKOCIŃSKI.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dzieci rocznych: Zofia JANUSIEWICZ.


PONIEDZIAŁEK • WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO Á PAULO, PREZB. 27.09

8.oo Za + Piotra GRUNER – od lokatorów z ul. Szczytowej 19.

18.00 Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


WTOREK • WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA MĘCZ. 28.09

8.oo Za + syna Patryka – od taty.

18.00 Za ++ rodziców Helenę i Leonarda oraz ++ z pokrewieństwa.


ŚRODA • ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 29.09

8.oo Za + Annę JAKUBIAK i dusze w czyśćcu cierpiące – od całej rodziny Kozłowskich.

18.00 Za + mamę Irenę OSMAŃSKĄ w rocznice urodzin i w rocznice śmierci, + ojca Edmunda i + męża Andrzeja.


CZWARTEK • WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZB. I DK • REKOLEKCJE 30.09

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

2. Za Parafian.

17.00 Za + Łucję WIŚNIEWSKĄ – od lokatorów z ul Beskidzkiej 2.


PIĄTEK • WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS • REKOLEKCJE 01.10

8.00 1. Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione.

2. Za Parafian.

18.00 Za + Władysława LORENT w rocznice urodzin o łaskę miłosierdzia Bożego.


SOBOTA • ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW • REKOLEKCJE 02.10

8.oo 1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

2. Za Parafian.

18.00 Za + Henryka ZĄBKOWSKIEGO – od lokatorów z ul. Karpackiej 29.


XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA • ODPUST PARAFIALNY • JUBILEUSZ 100-LECIA 03.10

8.ooZa + męża Jana PIENIUTA w 3 rocznice śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy KASPRZAK–WLOSZ z okazji 80 rocznicy urodzin (Te Deum).

11.oo Suma Odpustowa – Za Parafian.

15.15 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Jerzy Szymon STĘPIEŃ, Celina Ewa KOSSAKOWSKA, Antoni Krzysztof KOSSAKOWSKI, Emilia Joanna MROZEK.