27 sierpień – Niedziela 21 Zwykła 

6.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo  z okazji 50 rocznicy urodzin i 50 rocznicę chrztu

8.oo Za + Elżbietę Bujara w rocznicę śmierci, + męża Wiktora ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

9.3o Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski, z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernadety Radeckiej z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Roczki

17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Sudoł z okazji 60 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla wszystkich krewnych


28 sierpień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Augustyna 

8.oo 1. Za + męża w rocznicę urodzin, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za ++ rodziców Helenę i Zygmunta Marachowskich, + brata Jana, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące


29 sierpień – Wtorek – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

8.oo 1. Za + Parafian

18.oo 1. Za + Dorotę Pisulską w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


30 sierpień – Środa 

8.oo 1. Za + mamę Helenę Grzybek w 15 rocznicę śmierci, + ojca Jana i + męża Kazimierza

2. Za + Krystynę Nowak w rocznicę urodzin

18.oo 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisława Wysockiego


31 sierpień – Czwartek I miesiąca 

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

17.oo 1. Za + Eugeniusza Sebestę w 30 dzień po śmierci


1 wrzesień – Piątek I miesiąca 

8.oo 1. Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Święckiego Zakonu Karmelitańskiego i Ofiarodawców

18.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Benedykta z okazji 80 rocznicy urodzin

2. Za + męża w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dwóch braci


2 wrzesień – Sobota I miesiąca 

8.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odzyskane zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny i wszystkich, którzy wstawiali się w modlitwie

14.oo Ślub konkordatowy: Krzyżowski Paweł – Szejka Monika

18.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anrzeja Selega z okazji 70 rocznicy urodzin


3 wrzesień – Niedziela 22 Zwykła 

6.3o Za Parafian

8.oo W pewnej intencji

9.3o W intencji działkowców R.O.D. „Jutrzenka”

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marty i Krzysztofa Sienickich z okazji 1 rocznicy ślubu

12.15 Za + Pawła Krysiaka w 11 rocznicę śmierci, + jego ojca, dziadków i jego chrzestnego ojca

15.oo Chrzty

17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyty kolejny rok, prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Agnieszki