NIEDZIELA  ●  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY  JEZUSA, MARYI  I  JÓZEFA  –    27.12

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża

             Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

9.3o    Za + Klarę SZUDEJA na pamiątkę 100 rocznicy urodzin.

11.oo   Za + mamę Marię BRYŁA w 12 r. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30  Nieszpory niedzielne.         

16.00  Za Parafian


PONIEDZIAŁEK  ●  ŚWIĘTO  ŚWIĘTYCH  MŁODZIANKÓW , MĘCZENNIKÓW  –   28.12

8.oo    Z prośbą do Boga w Trójcy Świętej Jedynego o miłosierdzie dla + męża Romana MICHALIKA w 20 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców Ryszarda i Matyldę oraz ++ pokrewieństwo z rodziny MICHALIKÓW  i DIBISZÓW.

12.00  Pogrzeb śp. + Halina MARCINIAK

18.00  1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Konstantego Wolnego i Świętokrzyskiej

             2. Za + Krzysztofa BROŃSKIEGO w 3 rocznice śmierci, + Barbarę GÓRECKĄ w 5 rocznice śmieci i wszystkich ++ z rodziny.


WTOREK   ●  PIĄTY DZIEŃ OKTAWY  BOŻEGO  NARODZENIA                                                       29.12

8.oo     Do Opatrzności Bożej MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu.

9.00    Pogrzeb: śp. + Krystyna KUSZ

18.00  1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w int. mieszkańców ulic: Pileckiego, Kościelnej, Bohaterów Westerplatte.

             2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Jarosława WYBORSKICH  z okazji 30 rocznicy ślubu oraz Julii i Marka SZEJA z okazji 30 rocznicy ślubu. (Te Deum)


ŚRODA  ●  SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY  BOŻEGO  NARODZENIA –  30.12

8.oo   Za + męża Wiktora KWIECIEŃ w 4 rocznice śmierci oraz ++ z rodzin KWIECIEŃ, MORAWIEC, JASIK.

18.00  1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Placu Zawadzkiego, Wrocławskiej, Kopernika.

              2. W intencji dzieci: Katarzyny, Pauliny i Rafała.


CZWARTEK  ●  SYLWESTER  ● SIÓDMY DZIEŃ  OKTAWY   BOŻEGO  NARODZENIA  –  31.12

8.oo    Za + Martę LABE w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Jadwigę i Antoniego DYMEK.

16.00  Msza Święta na zakończenie roku kalendarzowego

             1. Za parafian.

              2. Za wszystkich zmarłych parafian w 2020 roku.


PIĄTEK  ●  NOWY ROK  ●  UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI   –  01.01

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin.

9.30    ZA PARAFIAN.

11.00  intencja wolna

16.00  intencja wolna.


SOBOTA  ●  I  SOBOTA  MIESIĄCA –  02.01

8.oo    Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Pięknej, Wróblewskiego i Sportowej.

              2. Za + Irenę PAPROTNY w 2 rocznicę śmierci.


NIEDZIELA  ●  II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM  –   03.01

8.oo   Za Parafian

9.3o    Za + Horsta TSCHEKE w pierwszą rocznicę śmierci i + Piotra TSCHEKE w pół roku po śmierci.

11.oo   Za +męża Stanisława LECH w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców Czesławę i Władysława DOBROŃ i Mariana LECH.

15.30  Nieszpory niedzielne.         

16.00  Msza święta w pierwszą rocznicę przyjęcia  sakramentu chrztu świętego  (Roczek) w intencji: Oliwii TOMASZEWSKIEJ.