28 październik – Niedziela 30 Zwykła 

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza Galicy z okazji 60 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Janinę w rocznicę śmierci
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Ryszarda Gwóźdź z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

15.oo 1. Roczki
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Filipa z okazji 2 rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny
17.oo  Za + Maria Lis w 1 rocznicę śmierci


29 październik – Poniedziałek 

8.oo W intencji absolwentów klasy IV a z 1973 roku, I Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach o potrzebne łaski Boże

18.oo 1. Za + Stefanię Drażyk – od sąsiadów z ul. Szczytowej 16
2. Za + męża Augustyna Kosakowskiego w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kosakowskich i Klimek oraz dusze w czyśćcu cierpiące


30 październik – Wtorek – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicac

8.oo Za + Krzysztofa Słupik w 30 dzień po śmierci

18.oo Za ++ Łucję i Edwarda Betlej, ++ Małgorzatę i Kazimierza Sobczyk oraz ++ pokrewieństwo z obu stron


31 październik – Środa

8.oo  Za młodzież o wzrost wiary i rozeznanie powołania, aby otworzyła na oścież drzwi Chrystusowi

18.oo  1. Za + Agnieszkę Kopel w 30 dzień po śmierci
2. Za + Antoniego Konieczny w 30 dzień po śmierci


1 listopad – Czwartek – Uroczystość Wszystkich Świętych

8.oo  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej
9.3o  Za + Bronisławę Szklarską
11.oo Za + Anię Solich
12.15 Za Parafian

15.oo Nieszpory Świąteczne, Nabożeństwo za zmarłych

17.oo  Za + Stanisławę Górowską w 6 rocznicę śmierci – od męża, dzieci i wnuków


2 listopad – I Piątek miesiąca – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

8.oo  1. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego
2. Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Kucharczyk, ++ dziadków i krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Małgorzatę Wacławczyk w 10 rocznicę śmierci
2. W intencji młodzieży


3 listopad – I Sobota miesiąca

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za wszystkich ++ z Rodziny Radia Maryja – Msza Św. ofiarowana od Koła Przyjaciół Radia Maryja

14.oo  Ślub konkordatowy: Hołowiecki Tomasz – Dobrowolska Dominika

18.oo  Za ++ rodziców Jadwigę i Augustyna, ++ braci i pokrewieństwo z obu stron


4 listopad – Niedziela 31 Zwykła 

8.oo  Za + Wojciecha Wankata w 7 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo
9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryka Wlosz z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Solich z okazji 65 rocznicy urodzin (TD)
12.15 Za Parafian

15.oo Chrzty
17.oo  Za + męża Jana Kucharskiego w 2 rocznicę śmierci, + ojca Zdzisława i + brata Leszka