I NIEDZIELA ADWENTU –   28.11

8.oo  Do Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda w 10 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.3o  Za + Krystiana TASARZ w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo  Do Bożej Opatrzności i MBR z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdowie dla Małgorzaty SZYMCZYK z okazji 70 r. urodzin.

15.30   Nieszpory  niedzielne

16.00   Msza św. w intencji dzieci rocznych: Hanna GALUSIK.


PONIEDZIAŁEK  –  29.11

7.oo    Za + Mariannę i Franciszka SZIRER o łaskę życia wiecznego.

18.00   Za + Zdzisława KORDIAKA  i + Janusza KORCZYŃSKIEGO oraz wszystkich ++ z rodziny.


WTOREK    ŚWIĘTO  ŚW.  ANDRZEJA,  APOSTOŁA  –  30.11

7.oo   Za + męża Leonarda  JANUSZEWSKIEGO w pierwszą rocznicę śmierci, ++ rodziców JANUSZEWSKI, GRIEGER oraz ++ krewnych.

8.45   Pogrzeb:  + Czesław JĘDRZEJCZYK

18.00   Za + mamę Genowefę KNOP w 5 rocznicę śmierci, + tatę Mariana oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.


ŚRODA   – 01.12

7.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za ++ Mariannę i Franciszka SZIRER o łaskę życia wiecznego.


CZWARTEK   –  02.12

7.oo   O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne oraz w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.  

17.00  Za ++ rodziców i rodzeństwo: Stanisława, Kazimierza, Andrzeja i Eugeniusza GOLENIOWSKICH.


PIĄTEK    WSPOMNINIE  ŚW. FRANCISZKA  KSAWEREGO, PREZB.-  03.12

7.00   Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa oraz nieposzanowania względem Boga popełnione.

18.00  Za + ojca Franciszka w rocznice urodzin, + matkę Krystynę w 5 r śmierci, ++ rodziców Matyldę i Józefa  oraz + brata Piotra.


SOBOTA    WSP.  ŚW.  BARBARY,  DZ. I MĘCZ. PATRONKI  ARCHIDIECEZJI –  04.12

8.oo    Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół  Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

9.00   Msza św. w intencji górników z okazji święta patronalnego.

18.00   Za Parafian.


II  NIEDZIELA  ADWENTU  – 05.12

8.oo  Za ++ Górników

9.3o  Za + Janinę KALUTYCZ w pierwszą rocznice śmierci, + Henryka ZDEBIK w 8 rocznice śmierci.

11.oo  Za + mamę Anielę w rocznicę urodzin.

15.30   Nieszpory  niedzielne

16.00   Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Laura, Anna PIECHACZEK.