29 marzec – Niedziela 5 Wielkiego Postu

8.oo Za + Witolda LESIK – od lokatorów  z ul. Jodłowej 12

9.3o 1. Za + Andrzeja SCZEŚ w 1 r. śmierci

2. Za Parafian

11.oo 1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka DAROWSKIEGO z okazji 80 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TE DEUM)

2. Za + Leokadię SZCZYGŁOWSKĄ i ++ z rodziny

16.oo   Msza w intencji rocznych dzieci


30 marzec– Poniedziałek

8.oo 

18.oo Za +  mamę Florentynę KRAWCZYK w 1 r. śmierci i wszystkich ++ z rodziny


31 marzec – Wtorek

8.oo   Za + Romana KLIMAS w r. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + Jana MAŁYŚ oraz ++ pracowników Domu Mody Elegancja w Chropaczowie


1 kwiecień – Środa

8.oo Za + Jana NOWAKA w rocznicę śmierci

18.oo  1. W intencji Wojciecha LORENT z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata

2. Za + mamę Helenę LORENT w r. urodzin


2 kwiecień – I Czwartek

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

2. Za ++ Wojciecha i Katarzynę NOWOK

17.oo  Za + męża Jana w 6 r. śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron oraz + Basię WYSZYŃSKĄ


3 kwiecień – I Piątek

8.oo  Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

18.oo  1. Za + matkę Weronikę, + ojca Ignacego, + brata Jerzego i ++ dziadków z obu stron

2. Za + Rajmunda SZUDEJA w 30 dzień po śmierci


4 kwiecień – I Sobota miesiąca

8.oo  Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  Za + Krzysztofa SŁUPIK w r. urodzin i ++ krewnych


5 kwiecień – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.oo   Za + mamę Teresę GLASDER w 2 r. śmierci, + ojca Józefa i ++ pokrewieństwo z obu stron

9.3o  Za Parafian

11.oo 1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy z okazji 70 rocznicy urodzin i Mariana DRYNKORN z okazji urodzin (Te Deum)

2. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii i Józefa FISCHER z okazji 50 rocznicy ślubu i dla Stefanii z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum)

16.oo Msza w intencji dzieci