● UROCZYSTOŚĆ   WNIEBOWSTĄPIENIA   PAŃSKIEGO   –   29.05

8.oo   Za wstawiennictwem Anioła Stróża z prośba o Boże błogosławieństwo dla Hanny WIENCEK z okazji 10

             rocznicy urodzin.

9.30   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże

             błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Sylwii NOWICKICH z okazji urodzin.

11.00  Z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia Komunii Świętej Oskara BURCZYKA z prośbą o Boże              

               Błogosławieństwo i zdrowie.

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  Msza św. w intencji rocznych dzieci: Paweł HAŚNIK, Emilia MROZEK, Bartłomiej NOWAK.


PONIEDZIAŁEK   ●  WSPOMNIENIE   ŚW.  JANA  SARKANDRA   –  30.05

8.oo  Za + Genowefę WYSOCKĄ w pierwszą rocznice śmierci i  + Stanisława WYSOCKIEGO oraz + Ryszarda BIERNATA.

18.00  Za + Henryka KOPCA w pierwszą rocznicę śmierci.


WTOREK  ●  ŚWIĘTO  NAWIEDZENIA   NMP    –  31.05

8.oo  Za +męża Jerzego FRANKE w 6 rocznice śmierci, ++ teściów Alojzego i Paulinę FRANKE oraz
            ++ szwagrów.

18.00  Za + męża Eugeniusza WOŹNIAKA w rocznicę urodzin, ++ rodziców Janinę i Nikodema, ++ dziadków i

               pokrewieństwo z obu stron.


ŚRODA  ●  WSPOMNIENIE   ŚW.  JUSTYNA  MĘCZENNIKA  – 01.06

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże

           błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi BORZEJEWICZ z okazji urodzin.

18.00  Za + Krystynę RUSEK w pół roku po śmierci.


CZWARTEK       –   02.06

8.oo  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże

           błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

17.00  Za + Czesław JĘDRZEJCZYKA i wszystkich ++ z ul Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.


PIĄTEK  ●  WSPOMNIENIE   ŚW. MĘCZENNIKÓW  KAROLA  LWANGI  I  TOW.   – 03.06

8.00    Msza wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione.

15.00  Ślub konkordatowy: Piotr ROGALA – Natalia BEKIESZCZUK.

18.00  Za + Jakuba MIKODĘ – od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „JEDNOŚĆ”.


SOBOTA   –   04.06

8.00   1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę

                  nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

             2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie oraz potrzebne łaski w pracy misyjnej w Zambii

                 dla misjonarza ks. Michała MATYSIKA.

18.00   Msza św. dziękczynna  w intencji małżonków Krystyny i Zygmunta KARDASIÓW za przeżyte 55

               małżeństwa z prośbą o Boże łaski na dalsze lata życia oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. 


● UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO   –  05.06

8.oo   Z prośbą o rychłą beatyfikację sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego oraz o Boże błogosławieństwo dla

              członków ruchu Światło – Życie.

9.30   Za + ojca Stanisława ŚWIETLICKIEGO w 14 rocznicę śmierci, + matkę Krystynę, + brata Grzegorza i ++

             pokrewieństwo.

11.0Za + Leopolda CYLA – od koleżanek i kolegów syna Andrzeja ze stacji paliw MĄDELTRANS.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Franciszek, Krzysztof KOZIOŁ,
                Blanka Klaudia SERAFIN, Tymon, Dawid SERAFIN, Pola, Helena PSZONIAK.