29 lipiec – Niedziela – 17 Zwykła

8.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
9.3o  Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Grzegorza – od rodziny Kosakowskich
12.15  Za + Krystynę Pietryka w 1 rocznicę śmierci

15.oo Roczki

17.oo Za + Józefa Schmidt w 4 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Schmidt


30 lipiec – Poniedziałek 

8.oo Za + Marka Przełonczkowskiego w 30 dzień po śmierci

18.oo  Za + męża i ojca Eugeniusza Sebesta w rocznicę śmierci


31 lipiec – Wtorek – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

8.oo Za + Piotra Karkoszka w rocznicę urodzin

18.oo Za + Marię Salisz – od wnuczki Sylwii i prawnuczki Gabrieli


1 sierpień – Środa – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

8.oo Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

18.oo 


2 sierpień – I Czwartek miesiąca – Odpust Porkuncjuli 

8.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

17.oo


3 sierpień – I Piątek miesiąca

8.oo Msza Św. Wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Ofiarodawców

13.oo Ślub: Hliwa Andrzej – Wilczok Beata

18.oo Za + męża Erwina Czaja w rocznicę urodzin i 3 rocznicę śmierci, + synową, ++ rodziców z obu stron


4 sierpień – I Sobota miesiąca

8.oo Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

14.oo Ślub konkordatowy: Faber Grzegorz – Anna Czyżewska

18.oo Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Słupik


5 sierpień – Niedziela – 18 Zwykła

8.oo  Za + Mariana Staszek i + Rudolfa Staszek, ++ Marię i Józefa Dziadowicz, + Stanisławę Soja i + Biskupa Jana Chrapek
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Ludwika i Marię Olszok, ich dzieci Franciszka i Annę oraz najbliższych ++ z rodziny
12.15  Za + Tadeusza Puchalskiego

15.oo Chrzty

17.oo Za + matkę Mariannę Drozd w 1 rocznicę śmierci i + ojca Włodzimierza