XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 65 rocznicy urodzin – od siostry Marii z rodziną.

9.3o Za ++ rodziców Helenę i Zygmunta MARACHOWSKICH, + brata Jana, ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Grzegorza KOKOT z okazji 30 rocznicy ślubu. (Te Deum)

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Filip, Karol BERNASZ

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dziecka rocznego: Laura LENART.


PONIEDZIAŁEK 30.08

8.oo Za + męża, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Intencja wolna.


WTOREK 31.08

8.oo Za + Małgorzatę SOWIK – od rodzin Czyrwik i Grzesica z Woli.

18.00 Za ++ rodziców Dorotę i Jerzego w pierwszą rocznice śmierci.


ŚRODA 01.09

8.oo Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Marcina i Agatki z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze
lata życia.

18.00 Za + mamę Helenę GRZYBEK w rocznice śmierci, + ojca Jana i + męża Kazimierza.


CZWARTEK • PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 02.09

8.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże Błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

17.00 1. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży.

2. Za + brata ks. Michała Klimka, ++ rodziców Marię i Michała Klimek i ++ dziadków Jaśmik i Klimek.


PIĄTEK WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIEL. PAP I DK I PIĄTEK M-CA 03.09

8.00 Za + Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione.

18.00 Za + Mirosławę MYCH od Grzegorza i Dariusza Kidów z rodzinami.


SOBOTA • PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 04.09

8.oo Przez niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

14.00 Ślub konkordatowy: Damian LASKA i Patrycja MATLOK.

18.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Bogdana PARKITNY z okazji 20 rocznicy ślubu.


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09

8.ooZa + Marię DZIUBAN od siostry Teresy z rodziną.

9.3o Msza św. dziękczynna w intencji działkowców z Rodzinnych Ogródków Działkowych „JUTRZENKA”.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Mariusza z okazji pierwszej rocznicy ślubu.

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Mateusz Kamil PRUSICKI

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Kacper, Tomasz KACZMAREK, Piotr SMALARZ, Wojciech, Jan KUBERSKI.