29 wrzesień – Niedziela 26 Zwykła

8.oo Za + męża Augustyna Kosakowskiego w 9 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Klimek i Kosakowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9.3o Za Parafian

11.oo   Za ++ Elżbietę i Agnieszkę Gaszka

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Brzozowskiego z okazji 75 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>

15.oo   Roczki

17.oo   Za + Krzysztofa Słupik w 1 rocznicę śmierci


30 wrzesień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

8.oo  Za + siostrzeńca Krystiana i ++ jego rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Za + Jana KLIMEK

            2. Za + Marka PETEREK w 30 dzień po śmierci – od przyjaciół i sąsiadów


1 październik – Wtorek – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK

8.oo Za ++ rodziców Marię i Teodora, ++ siostry oraz poległych dwóch braci i dusze             w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Za + ojca Huberta w rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo

            2. Za + matkę Annę w rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo


2 październik – Środa – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

8.oo   1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej i św.   Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże           dary dla Stanisławy MICHALIK z okazji urodzin oraz Boże błogosławieństwo             dla dzieci z ich rodzinami

2. Za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny prosząc o miłosierdzie Boże dla + męża Romana MICHALIKA w r. urodzin oraz ++ rodziców i pokrewieństwo Z obu stron

18.oo  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. dla Mateusza    STĘPIEŃ z okazji 18 r. urodzin


3 październik – I Czwartek

8.oo   1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

            2. Za + Ks. Kanonika Jana GACKA – od Parafian

17.oo  1.

            2. Za ++ rodziców Helenę i Władysława LORENT w r. urodzin


4 październik – I Piątek – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

8.oo Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

18.oo  1. Za + Dorotę SOBCZYK w rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo

            2. Za + męża Jerzego WARZECHA w rocznicę urodzin


5 październik – I Sobota –  Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

8.oo     1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa         Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz            za dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + Jana PIECHUTA w 1 rocznicę śmierci

13.oo Ślub konkordatowy: MOROŃ Marek – BARTOSIK Magdalena

18.oo Za + mamę Teresę KURPAS w 13 r. śmierci i + mamę Marię SKUBACZ w           r. urodzin


6 październik – Niedziela 27 Zwykła – Odpust Parafialny

8.oo Za + tatę Mariana KNOP w 11 r. śmierci i  + mamę Genowefę, ++ babcię, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

9.3o Za + Bohdana RYSAKOWSKIEGO w 1 rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22

11.oo   SUMA ODPUSTOWA

15.oo   Chrzty

17.oo   Za + Janusza PAPROTNY w 3 r. śmierci