29 grudzień – Niedziela Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

8.oo     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu

9.3o   Za + Wiktora KWIECIEŃ w 3 rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodzin          MORAWIEC i KWIECIEŃ

11.oo   Za + męża Jerzego SUŚLIK w 1 rocznicę śmierci

12.15    Za + Barbarę GÓRECKĄ w 4 rocznicę śmierci, + Krzysztofa BROŃSKIEGO 2 rocznice śmierci i wszystkich ++ z rodziny

15.oo  Roczki

17.oo  Za + męża Józefa KRAKOWCZYKA w 18 rocznicę śmierci, + wnuczkę            Lenkę, ++ rodziców Mariannę i Adama BALCEROWSKICH, ++ teściów Łucję i Jana KRAKOWCZYK


30 grudzień – Poniedziałek IV dzień w oktawie Bożego Narodzenia

8.oo     Za Parafian (28.12.2019)

18.oo  Za + syna Jacka WŁOCZKA w rocznicę urodzin, + męża Walerego, ++ rodziców i teściów


31 grudzień – Wtorek VII dzień w oktawie Bożego Narodzenia

8.oo   Za + Martę LABE w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Jadwigę i Antoniego DYMEK

17.oo    1. Za Parafian – Zakończenie roku 2019

            2. Za wszystkich ++ w 2019 roku

1 styczeń – Środa – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8.oo

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin

11.oo Za Parafian

16.oo   Za + Zofię SZEWCZYK w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny RÓŻYCKICH


2 styczeń – I Czwartek miesiąca – Wsp. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK

8.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

17.oo   Za + Helenę WYCISK w 1 rocznicę śmierci


3 styczeń – I Piątek miesiąca

8.oo   Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi,   bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego          Zakonu Karmelitańskiego

18.oo  Za + Irenę PAPROTNY w 1 rocznicę śmierci


4 styczeń – I Sobota miesiąca

8.oo   1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa       Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz            za dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + Ks. Proboszcza Hugona CEDZICHA (+ 4.01.1950)

18.oo  Za + Stanisława LECH w 1 rocznicę śmierci


5 styczeń – Niedziela II po Narodzenie Pańskim

8.oo Za + Janusza GRĄDZKI, ++ z rodziny GRĄDZKI, REICHERTÓW, POPCZYK, KLYTA, ZIELONKA

9.3o 1. Za Parafian

      2. Za + Teresę KWIECIŃSKĄ w 1 rocznicę śmierci

11.oo Za + męża Henryka LURANC w 4 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

16.oo   1.  Za + Antoniego JAJSZCZOK w 1 rocznicę śmierci

        2. Chrzty