3 luty – Niedziela 4 Zwykła

8.oo  Za + Elżbietę Bujara w rocznicę urodzin, + męża Wiktora, ++ pokrewieństwo Bujara i Fiegler
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Andrzeja Lotko w 1 rocznicę śmierci
12.15 Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Julii Szyndrowskiej z okazji 18 rocznicy urodzin
15.oo Chrzty
17.oo  Za + Adama Hadamik w 1 rocznicę śmierci


4 luty – Poniedziałek 

8.oo  Za ++ rodziców, rodzeństwo, wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Za + brata i bratową Jana i Michalinę Lentner, + siostrę Marię Bańczyk, + Małgorzatę Sosnę i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Helenę Wycisk w 30 dzień po śmierci


5 luty – Wtorek – Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

8.oo  W intencji Bogu wiadomej

18.oo  1. Za + Hildegardę Kopel – od lokatorów z ul. Sportowej 25
2. Za + Waldemara Tymke – od lokatorów z ul. Sportowej 25


6 luty – Środa – Wspomnienie św. Pawła Miki i Tow., męcz.

8.oo  Za + Helenę Wycisk w 30 dzień po śmierci

18.oo  1. Za + Stanisława Lecha w 30 dzień po śmierci
2. Za + Renatę Walczyk w 1 rocznicę śmierci, + męża i dusze w czyśćcu cierpiące


7 luty – Czwartek

8.oo  1. Za + Wandę Urban w 1 rocznicę śmierci i + Henryka Urban
2. Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę anioła stróża i Matki Bożej oraz błogosławieństwo Boże na każdy dzień życia dla Teresy i wszystkich bliskich

17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Hanusek z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 49 rocznicy ślubu Pawła i Krystyny i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)


8 luty – Piątek 

8.oo  Za + Annę Kowalczyk w 1 rocznicę śmierci

18.oo  1. Za + Lenkę Krakowczyk w 1 rocznicę śmierci
2. Za + Teresę Kwiecińską w 30 dzień po śmierci


9 luty – Sobota

8.oo  Za + Irenę Paprotny – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22

18.oo  1. Za + Jana Bek w 5 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron
2. Za + ojca Eugeniusza Teister w 85 rocznicę urodzin, + matkę Renatę, ++ dziadków Teister – Szweda, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące


10 luty – Niedziela 5 Zwykła

8.oo  W intencji Bogu wiadomej
9.3o  Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Mateusza Pisarek z okazji 18 rocznicy urodzin
12.15 Za + Jana Wielgus w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Wielgus i Łacińskich
15.oo Za + córkę Patrycję Langer w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17.oo  Za ++ rodziców Romana i Genowefę Biernat