NIEDZIELA    V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  REKOLEKCJE     03.04

            NAUKA  OGÓLNA  NA  WSZYSTKICH  MSZACH  ŚW.

8.oo   Za + ojca Bronisława SZCZEPANIKA i wszystkich ++ z rodziny.

9.3o   Za parafian.

11.oo  Za ++ rodziców, braci, bratowe NOWACKICH o łaskę pokoju wiecznego.

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym.

16.00  Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Antoni, Mariusz OSTROWSKI, Pola, Barbara KLIMZA, Szymon, Tadeusz SERAFIN, Jan, Adam ŚWIECZNIK, Aleksandra, Wiktoria STANISZEWSKA, Sara, Antonina HUNGER.

              Roczek: Dominik WOISZ


PONIEDZIAŁEK  REKOLEKCJE    04.04

8.oo   Za + męża Ryszarda RADOMSKIEGO na pamiątkę ziemskich urodzin, ++ rodziców Zofię i Jana oraz
+ brata Krystiana.

9.00   MSZA  ŚW. Z  NAUKĄ  REKOLEKCJNĄ  DLA  DZIECI  PRZEDSZKOLNYCH.

18.00  Za + matkę Marię GRUSZKA i + ojca Eryka oraz wszystkich ++ z rodziny.

19.00   NAUKA  STANOWA  DLA  KOBIET.


WTOREK  REKOLEKCJE                                                                                      05.04

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 83 rocznicy urodzin a także o opiekę na dalsze lata życia dla Agnieszki oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże  

              błogosławieństwo i zdrowie dla Anny LIPIETY z okazji urodzin.

19.00   NAUKA  STANOWA  DLA  MĘŻCZYZN


ŚRODA   REKOLEKCJE                                                                                          06.04

8.oo  Za + Ryszarda PIENIAKA w pierwszą rocznicę śmierci.

16.00  MSZA  ŚW.  DLA CHORYCH  I  STARSZYCH  PARAFIAN.

18.00  Za + męża Zbigniewa w 4 rocznicę śmierci oraz rocznicę ziemskich urodzin – od żony z dziećmi.


CZWARTEK                                                                                                            07.04

8.oo  Za + Leopolda CYLA – od kierownika stacji paliw „MĄDELTRANS”.

17.00  Za + Alojzego HERMANA w pierwszą rocznicę śmierci.


PIĄTEK                                                                                                                  08.04

8.00   W intencji rodzin: ŚLIWA, STANOSZEK, KORCZYŃSKI.

18.00  Za + żonę Cecylie BRYŁĘ w 12 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30  DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  CHROPACZOWA


SOBOTA                                                                                                                09.04

8.oo  Za + męża Józefa BYTOMSKIEGO w 20 rocznicę śmierci, + siostrę Małgorzatę KLIMZĘ w 20 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny PAWLICA i BYTOMSKI.

18.00  Za + matkę Teresę GLASDER w rocznicę śmierci, + ojca Józefa i ++ pokrewieństwo z obu stron.


NIEDZIELANIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ                                                                 10.04

8.oo  Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla

            Julii z okazji 17 rocznicy urodzin.

9.3o   Za + Marię CEBO w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

11.oo  Za parafian.

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym.

16.00  Za + Krzysztofa SŁUPIKA na pamiątkę urodzin, ++ rodziców, ++ teściów i ++ pokrewieństwo.