3 wrzesień – Niedziela 22 Zwykła 

6.3o Za Parafian

8.oo W pewnej intencji

9.3o W intencji działkowców R.O.D. „Jutrzenka”

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marty i Krzysztofa Sienickich z okazji 1 rocznicy ślubu

12.15 Za + Pawła Krysiaka w 11 rocznicę śmierci, + jego ojca, dziadków i jego chrzestnego ojca

15.oo Chrzty

17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyty kolejny rok, prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Agnieszki


4 wrzesień – Poniedziałek

8.oo 1. Za + Krystynę – od rodziny Dworak i Miler

18.oo

  1. Za + córkę Elizę w 1 rocznicę śmierci 
  2. Za + Krystynę Pietryka w 30 dzień po śmierci

5 wrzesień – Wtorek

8.oo 1. Za + Stanisława Bednorz w 1 rocznicę śmierci

18.oo

  1. Za + matkę Krystynę w rocznicę urodzin, ++ pokrewieństwo z obu stron 
  2. Za + ojca Franciszka w rocznicę śmierci, + matkę Matyldę w rocznicę śmierci

6 wrzesień – Środa

8.oo 1.

18.oo

  1. Za + ojca Pawła Cichy, ++ dziadków Marzenę i Józefa, + Zofię Pragłowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  2. Za + Waldemara Michalski w 30 dzień po śmierci

7 wrzesień – Czwartek

8.oo 1. Za + Mariannę Smolarek w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Smolarek

17.oo 1. Rozpoczęcie roku szkolnego


8 wrzesień – Piątek – Święto Narodzenia NMP

8.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej Niepokalanie Poczętej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego i wszystkie potrzebne łaski dla Sylwii i Piotra z okazji 10 rocznicy ślubu oraz 6 rocznicy urodzin syna

18.oo

  1.  Za + męża i ojca Józefa Miszok w rocznicę urodzin
  2. Za + Mariannę Drozd w 30 dzień po śmierci

9 wrzesień – Sobota

8.oo 1.

18.oo 1. Za + mamę Magdalenę Billik w 7 rocznicę śmierci i + tatę Adolfa Billik


10 wrzesień – Niedziela 23 Zwykła

6.3o Za Parafian

8.oo Za + Barbarę Smigieł w 3 rocznicę śmierci, + Kazimierza Smigieł w 13 rocznicę śmierci

9.3o Za ++ działkowców ROD „Jutrzenka”

11.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Krystyny i Józefa Brysz z okazji 50 rocznicy ślubu

15.oo W intencji ks. Piotra Szweda z okazji urodzin

17.oo Za + Zygmunta Fogel w 3 rocznicę śmierci