XXVII NIEDZIELA • ODPUST • JUBILEUSZ 100-LECIA PARAFII MB RÓŻAŃCOWEJ 03.10

8.oo Za + męża Jana PIENIUTA w 3 rocznice śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy KASPRZAK–WLOSZ z okazji 80 rocznicy urodzin (Te Deum).

11.oo Suma odpustowa – za Parafian.

15.15 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Jerzy Szymon STĘPIEŃ, Celina Ewa KOSSAKOWSKA, Antoni Krzysztof KOSSAKOWSKI, Emilia JoannaMROZEK.


PONIEDZIAŁEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 04.10

8.oo Za + męża Jerzego WARZECHA na pamiątkę urodzin.

18.00 za + męża Jerzego w rocznicę urodzin.


WTOREK WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZ. 05.10

8.oo Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże dary dla Stanisławy MICHALIK z okazji urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla dzieci z ich rodzinami.

18.00 W intencji Bogu wiadomej.


ŚRODA 06.10

8.oo Za wstawiennictwem św. Faustyny Kowalskiej z prośbą o miłosierdzie Boże dla + męża Romana MICHALIKA w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców i ++ pokrewieństwo z obu stron.

18.00 Za + Janusza PAPROTNY w 5 rocznice śmierci.


CZWARTEK WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEJ I CZWARTEK MIESIĄCA 07.10

8.oo W intencji wszystkich członków Rodziny Różańca Świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

17.00 Za ++Katarzynę i Wojciecha NOWAK.


PIĄTEK 08.10

8.00 Za + męża Henryka NAWROT w rocznice urodzin, ++ rodziców Teodora i Marię, ++ siostry i poległych dwóch braci.

18.00 Za + mamę Anielę w 2 rocznice śmierci.


SOBOTA 09.10

8.oo Za + męża, ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + mamę Teresę KURPAS w 15 rocznicę śmierci i + mamę Marię SKUBACZ w rocznicę urodzin.


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10

8.ooZa + Eugeniusza BEJZEN – od Barbary i Józefa z Wrocławia.

9.3o Za + Bohdana RYSAKOWSKIEGO ++ z rodziny RYSAKOWSKICH< KRAKOWSKICH i LIPIETA.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Henryka ŁOŚIK z okazji 50 rocznicy ślubu. (Te Deum).

15.15 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + córkę Ewę GRABEUS w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława URBAŃSKICH i ++ z rodziny WIECZOREK.