30 grudzień – Niedziela – Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

8.oo  Za Parafian
9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Tadeusza Wolny z okazji 45 rocznicy ślubu (TD)
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Zbigniewa Pałka z okazji 45 rocznicy ślubu (TD)
12.15 Za + Henryka Luranc w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiąca
15.oo Roczki
17.oo  Za + mamę Małgorzatę Janoszek w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Janoszek i Chwalczyk


31 grudzień – Poniedziałek 

8.oo  Za + Martę Labe w rocznicę śmierci, ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Dymek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo 1. Za Parafian – Zakończenie roku 2018
2. Za wszystkich ++ w 2018 roku


1 styczeń – Wtorek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny z okazji urodzin
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Mieczysława Różańskiego, ++ Józefa i Helenę, Władysława, Adama, Jana, Stanisława, Jadwigę i Bogdana Bednarek
12.15 Za + Mariana Grzesiaka – od brata Jerzego z rodziną
15.oo Za + męża Józefa Krakowczyka w 17 rocznicę śmierci, + Adama i Mariannę Balcerowskich, ++ teściów i wnuczkę Lenkę
17.oo  Za + Pawła Krystek w 4 rocznicę śmierci


2 styczeń – Środa – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

8.oo  1. Do Matki Bożej Różańcowej za opiekę i szczęśliwy powrót Alojzego
2. Za + Mariana Grzesiaka – od siostry Danuty

18.oo  Za + ojca Stanisława Staneczko w 30 dzień po śmierci – od rodziny Cebula


3 styczeń – I Czwartek miesiąca

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej
2. W intencji mieszkańców ul. Bocznej, Granicznej i Świerczyny

17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana Stypuła z okazji 80 rocznicy urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (TD)


4 styczeń – I Piątek miesiąca

8.oo 1. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego
2. Za ++ rodziców Małgorzatę i Bogusława Mieczkowskich

18.oo  Za + Stanisławę Iwaniec w 1 rocznicę śmierci


5 styczeń – I Sobota miesiąca 

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Mariana Grzesiaka – od rodzeństwae

18.oo  Za + Józefa Mrowiec – od lokatorów z ul. Szczytowej 1


6 styczeń – Niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

8.oo  Za +Janusza Grądzki i ++ z rodziny, Grądzki, Popczyk, Klyta, Zielonka
9.3o  Za Parafian
11.oo
12.15 ZDo Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy Duszyńskiej z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
15.oo Chrzest
17.oo  Za + mamę Bronisławę w kolejną rocznicę śmierci – od syna Leszka z rodziną