31 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu – Laetare Radości

8.oo  Za + Mariana Staszek w 14 rocznicę śmierci, + Józefa i Marię Dziadowicz, + Rudolfa Staszek, Stanisława Soja i wszystkich ++ z rodziny
9.3o  Za Parafian
11.oo O zdrowie i szczęśliwą operację dla Alojzego Kowol
12.15 Za + Danielę Kowalczyk w miesiąc po śmierci
15.oo Roczki
17.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marceliny Sosna


1 kwiecień – Poniedziałek

8.oo  Za + Krzysztofa Faruga w 30 dzień po śmierci

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla śp. Bernarda Dyga

2. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla śp. Erny Dyga


2 kwiecień – Wtorek

8.oo  Za ++ rodziców Wojciecha i Katarzynę Nowak

18.oo  1. Za + Dawida Palka w 2 miesiące po śmierci

            2. Za + Helenę Lorent w rocznicę urodzin

3. Za + Bernadetę Koloch – od lokatorów z ul. Szczytowej 1


3 kwiecień – Środa

8.oo  1 Za + Mariana Garbaciok – od Heleny Nawrot

18.oo  1. Za + Marię Szczyrba w 6 rocznicę śmierci, o radość wieczną życia i za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Krystynę Surwiłło w 30 dzień po śmierci


4 kwiecień – I Czwartek miesiąca

8.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

17.oo  Za + matkę Helenę Hałupka w 15 rocznicę śmierci, + ojca Józefa i + brata Ryszarda


5 kwiecień – I Piątek miesiąca

8.oo  1. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

2. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo o dalszą opiekę, zdrowie, siły ducha i ciała z okazji 80 rocznicy urodzin dla Agnieszki (TD)

18.oo  Za + brata Zygmunta Frydrych w 70 rocznicę urodzin, + ojca Alfonsa Frydrych w rocznicę śmierci i + mamę Janinę Frydrych w rocznicę urodzin


6 kwiecień – I Sobota miesiąca

8.oo   1 Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Mariana Garbaciok – od Cecylii Dylewskiej

18.oo  1. Za + męża Henryka Lasota w 1 rocnicę śmierci

2. Za + Helenę Płaza w 1 rocznicę śmierci


7 kwiecień – Niedziela 5 Wielkiego Postu

8.oo Za + Barbarę Socha w 30 dzień po śmierci
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + męża Józefa w 4 rocznicę śmierci, + mamę Janinę
12.15 Za + mamę Gertrudę Pelka w 1 rocznicę, + ojca Antoniego Pelka w rocznicę urodzin
15.oo Chrzty
17.oo Za + Teresę Glasder w 1 rocznicę śmierci, + ojca Józefa i ++ pokrewieństwo z obu stron