4 luty – Niedziela 5 Zwykła
8.oo Za + Elżbietę Bujara w rocznicę urodzin, + męża Wiktora, ++ pokrewieństwo Bujara Fiegler i dusze w czyśćcu cierpiące
9.3o Za + Adolfa Vogt w 1 rocznicę śmierci
11.oo Do Opatrzności Bożej i Matko Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny Wander z okazji 60 rocznicy urodzin oraz Ireneusza Wander z okazji 60 rocznicy urodzin
12.15 Za + Stanisławę Iwaniec w 30 dzień po śmierci
15.oo Chrzty
17.00 Za + Matyldę Słupik w rocznicę śmierci


5 luty – Poniedziałek – Wspomnienie św. Agaty

8.oo

  1. Za ++ rodziców, rodzeństwo i wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
  2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej za wstawiennictwem Ojca Pio i siostry Faustyny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji Tyka z okazji 60 rocznicy urodzin

18.oo Za + Wiktora Jończyk w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i + brata Józefa Jończyk i ++ pokrewieństwo z obu stron


6 luty – Wtorek – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy

8.oo Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Piotra

18.oo Za + brata Jana Lentner w 1 rocznicę śmierci, + żonę Michalinę w 4 rocznicę śmierci, + Małgorzatę Sosna, Wiktorię i Jana Lentner, + brata Franciszka i ++ z rodziny Lentner i Cieślik


7 luty – Środa

8.oo Za + Gintra Kołodziejczyka w 1 rocznicę śmierci

18.oo Za + Romana Pietrek


8 luty – Czwartek

8.oo Za Parafian (4.02.2018)

17.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Igora Lewandowskiego z okazji 1 rocznicy urodzin


9 luty – Piątek

8.oo Prosząc o obfitość łask Bożych, dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia i opiekę Matki Najświętszej dla Mariusza Podeszwa z okazji 24 rocznicy urodzin

18.oo Za + Huberta w rocznicę urodzin ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo


10 luty – Sobota – Wspomnienie św. Scholastyki

8.oo Za ++ dziadka Henryka – od wnuka Krzysztofa z rodziną

18.oo Za + Pelagię Wojdyła – od pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy


11 luty – Niedziela 6 Zwykła

8.oo Z okazji Światowego Dnia Chorego z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków Różańca Świętego oraz wszystkich parafian – od Rodziny Różańcowej

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka Waclawek z okazji 80 rocznicy urodzin i Kornelii z okazji urodzin <TD>

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, zdrowie i wszystkie inne dary dla Karola Knop z okazji urodzin

12.15 W intencji Anny i Piotra z okazji 17 rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Za + córkę Patrycję Langer w 2 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo Za + męża i ojca Janusza Zarębskiego w 3 rocznicę śmierci