4 marzec – Niedziela 3 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego – od szwagierki
9.3o Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama Gałązka z okazji 1 rocznicy urodzin
12.15 Za + Henryka Wojtala w 1 rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
15.oo Chrzty
17.oo Za + Marię Dyrda w 1 rocznicę śmierci


5 marzec – Poniedziałek
8.oo Za + Janinę Ekiert w 30 dzień po śmierci

18.oo

 1. Za + Annę Waśniowską w 1 rocznicę śmierci, + męża Piotra i ++ synów Stanisława i Jana
 2. Za + Lidię Busek

6 marzec – Wtorek
8.oo Za + matkę Matyldę w rocznicę urodzin, + ojca Jana, ++ szwagra, brata, bratową i dziadków

18.oo

 1. Za + Andrzeja Zembrzuskiego – od lokatorów z ul. Szczytowej 22
 2. Za + Adama Hadamik w 30 dzień po śmierci

7 marzec – Środa
8.oo Za + Wandę Urban w 30 dzień po śmierci

18.oo

 1. Za + Halinę Zaenger w 30 dzień po śmierci – od lokatorów z ul. Pileckiego 22
 2. Za + Dariusza Lipińskiego w 1 rocznicę śmierci i + Waleriana Sokołowskiego w 30 dzień po śmierci
  – od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 31A i 31B

8 marzec – Czwartek
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny
Oziminy z okazji urodzin – od koleżanki

17.oo

 1. Za + Michała Tobiszewskiego w rocznicę urodzin
 2. Za + Józefa Rajwa w 25 rocznicę śmierci i + małżonkę Irenę Rajwa

9 marzec – Piątek
8.oo

 1. Za + męża Stefana Myśliwiec w 5 rocznicy śmierci, ++ teściów Eryka i Helenę, siostrę Renatę
  Haberstroh i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za ++ rodziców Martę i Pawła Wieczorek, ++ dziadków Walentego i Annę, Ryszarda i Zofię oraz
  dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + matkę Paulinę w rocznicę śmierci, + ojca Brunona i ++ rodzeństwo


10 marzec – Sobota
8.oo

 1. Za ++ z rodziny Labus i Reclik
 2. Za + córkę Teresę Gwóźdź w 6 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Iwony z okazji urodzin


11 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu – Laetare
8.oo Za + Jana Wielgus w 30 dzień po śmierci
9.3o Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jacka Alszer z okazji 45 urodzin
12.15 1. Za + matkę Cecylię Kowalczyk w 13 rocznicę śmierci, + ojca Rajmana, + Lenkę Krakowczyk i ++ pokrewieństwo z obu stron
2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała Tasarz z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny
15.oo
17.oo Za + Lenkę Krakowczyk o łaskę nieba i pokój serca