NIEDZIELA WIELKANOCNA ● ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 04.04

8.oo Za ++ rodziców Wojciecha i Katarzynę NOWOK o łaskę nieba.

9.3o Za + Mariana SKIBA w pierwszą rocznicę śmierci.

11.oo Z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin dla Anieli oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.30 Nieszpory świąteczne.

16.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św.: Antoni , Leon JURETKO, Tymon, Benedykt WYBRANIEC, Zuzanna Emilia NIESTRÓJ, Hanna GALUSIK.


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji urodzin.

9.3o Za + Dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo Za + męża Ryszarda w 90 r. urodzin.

16.00 Za + Zofię JURECKĄ w pierwszą rocznicę śmierci.


WTOREK WIELKANOCNY 06.04

8.oo Za ++ Zdzisława, KORDIAKA i Janusza KORCZYŃSKIEGO oraz ich ++ rodziców z prośbą o łaskę nieba.

18.00 Za + Łucję WILCZEK w pierwszą rocznicę śmierci.


ŚRODA WIELKANOCNA 07.04

8.oo Za ++ rodziców Jana i Matyldę RAJMAN, + bratową, + szwagra , + brata, oraz ++ dziadków.

18.00 Za + męża Zbigniewa w rocznicę urodzin i 3 rocznicę śmierci.


CZWARTEK WIELKANOCNY 08.04

8.oo Za + Joannę SOBANEK o łaskę nieba.

17.00 Za + Teresę KWECIŃSKĄ na pamiątkę urodzin i 2 rocznice śmierci, + Henryka KWIECIŃSKIEGO w 22 rocznicę śmierci.


PIĄTEK WIELKANOCNY 09.04

8.oo Za ++ rodziców Kazimierę i Władysława MIKLASZEWSKICH w rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Horsta BŁASZCZYK w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin BŁASZCZYK i MATUSZEK.


SOBOTA WIELKANOCNA 10.04

8.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha Św. dla Julii z okazji 16 rocznicy urodzin.

18.00 Za + Marię CEBO w rocznice śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron.


II NIEDZIELA WIELKANOCNA ● MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04

8.oo Za + mamę Teresę GLASDER, ojca Józefa i ++ pokrewieństwo z obu stron.

9.3o Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Łucję w 2 r. śmierci, + ojca Pawła i dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo Z podziękowaniem Jezusowi Miłosiernemu za wszelkie łaski wyproszone w godzinie Miłosierdzia w naszym kościele parafialnym – Msza Św. ofiarowana od Legionu Maryi.

Po Mszy Św. Sakrament Chrztu Św. przyjmie: Zuzanna, Julia GRALAK.

15.15 Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Krzysztofa SŁUPIK na pamiątkę urodzin, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.