XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 04.07

8.oo Za + Sławomira PISKUŁĄ, jego ++ rodziców, krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.3o Za ++ Rodziców: Emilię i Jerzego, oraz ++ dziadków: Jana i Pawła, Annę i Joannę.

11.oo Za + Rudolfa LANGER w pierwszą rocznicę śmierci i + Irenę LANGER.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza Św. z udzieleniem sakramentu Chrztu Św.: Jakub, Henryk FIGAJ, Katarzyna Jadwiga ŚWIETLIK, Paweł, Józef HAŚNIK, Tymon, Marcel SOBOL, Bartosz, Sebastian REIMANN.


PONIEDZIAŁEK 05.07

8.oo Za ++ rodziców Jana i Matyldę RAJMAN, ++ szwagra, bratową i brata oraz ++ dziadków.


WTOREK • WSPOMNIENIE BŁ. MARII LEDUCHOWSKIEJ, DZ. 06.07

18.00 Do opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin.


ŚRODA 07.07

8.oo Za + Alfreda Kula w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron.


CZWARTEK • WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZB. 08.07

17.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii KOCOT z okazji 80 rocznicy urodzin (Te Deum).


PIĄTEK 09.07

8.00 Za + Monikę ŚLIWA i ++ z rodziny ŚLIWA o łaskę życia wiecznego.


SOBOTA 10.07

18.00 Za + męża i ojca Czesława KURPAS w rocznice urodzin, + matkę Marię SKUBACZ, + szwagra Romana KULCZYŃSKIEGO i + teścia Ernesta KURPAS.


XV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

8.oo Za Parafian.

9.3o Za + Marka SOWIŃSKIEGO w pierwszą rocznice śmierci, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo z obu stron.

11.oo Za + żonę Cecylię BRYŁA w 11 rocznice śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 O łaskę wiary, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki w dniu urodzin.