4 wrzesień – Niedziela – 23 zwykła 

6.3o    Za ++ rodziców Martę i Henryka Buchta, ++ teściów Elżbietę i Edwarda Szeja, ++ Marię i Antoniego Szeja

8.oo    Za Parafian

9.3o    W intencji działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”

11.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny i Pawła z okazji 15 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla córek Agaty i Marty

12.15    O dar życia wiecznego dla + syna i brata Kamila Świerczynę w 25 rocznicę urodzin

15.oo   W intencji dzieci przyjmujących chrzest

17.oo   Za + mamę Magdalenę Billik w rocznicę śmierci i + ojca Adolfa


5 wrzesień –  Poniedziałek  

8.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Krystyny Kowolik z okazji 80 rocznicy urodzin
 2. Za + Franciszka, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

18.oo  

 1. Za + syna Pawła Krysiak w 10 rocznicę śmierci i jego + ojca oraz ++ dziadków i + ojca chrzestnego
 2. Za + Władysława Stachorzak w 90 rocznicę urodzin

6 wrzesień –  Wtorek  

8.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Bolesława z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo

 1. Za + ojca Pawła Cichego w rocznicę śmierci, ++ dziadków Mariannę i Józefa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Brygidę Majocha – od męża

7 wrzesień – Środa  

8.oo

 1. Za + Władysławę Piekarską  – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 5

18.oo

 1. Za + Zdzisława Zasadę, ++ z rodziny
 2. Za + Piotra Komór w 30 dzień po śmierci

8 wrzesień – Czwartek – Święto Narodzenia NMP  

8.oo  

 17.oo

 1. Za + męża Tadeusza Młynarczyka w 1 rocznicę śmierci

9 wrzesień – Piątek 

8.oo

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Andrzeja Solicha z okazji 65 rocznicy urodzin
 2. Za + Genowefę Tront i + Henrykę Hodalską – od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 46

19.oo  Msza św. Młodzieżowa


10 wrzesień – Sobota 

 8.oo  

 1. Za + Irmgardę Faderewicz w 1 rocznicę śmierci

15.oo  W intencji nowożeńców : Piękoś Paweł  –  Kosakowska Karolina

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Haliny i Grzegorza Czupalla z okazji 15 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. Urodziny ks. Piotra Szwedy

11 wrzesień – Niedziela – 24 zwykła 

6.3o    Za +Parafian

8.oo    Za + Edwarda Bosy w rocznicę urodzin i ++ pokrewieństwo z obu stron

9.3o    Za ++ działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”

11.oo   Za + Stefana Zająca, ++ Weronikę i Wacława Zając

12.15    Za + Zygmunta Fogel w 2 rocznicę śmierci

15.oo   Za + rodziców Zofię i Konrada Fick i + brata Jana oraz ++ z rodziny

17.oo   Za + Joachima Michalika w rocznicę urodzin, + Barbarę Bednarską w rocznicę urodzin i ++ z rodziny