27  NIEDZIELA ZWYKŁA  ●  ODPUST  KU  CZCI  MATKI  BOŻEJ  RÓŻAŃCOWEJ  –  04.10

8.oo   Za + męża Jana PIENIUTA w 2 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

9.3o    Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha świętego dla Hanny z okazji 18 rocznicy

             urodzin           

11.oo   SUMA ODPUSTOWA – ZA PARAFIAN

15.15  RÓŻANIEC

16.00  Chrzty: SZMACIŃSKA Łucja, Dorota, REGUŁA Maja, Małgorzata, GRUSZCZYŃSKA Lilianna. POLAP, Eliza Tamara


PONIEDZIAŁEK   ●  WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ. –  05.10

8.oo    1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże dary dla Stanisławy MICHALIK z okazji urodzin oraz o  błogosławieństwo Boże dla dzieci z ich rodzinami.

             2. Za wstawiennictwem Św. Siostry Faustyny prosząc o miłosierdzie Boże dla + męża Romana   MICHALIKA w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

18.oo Za + Jerzego SŁOTA w 70 rocznice urodzin


WTOREK  –  06.10

8.oo    Za + męża Józefa ++ synów Antoniego i Jana oraz ++ z rodziny MASSOŃ i NOWAK.

18.oo  1. Za + tatę Mariana KNOP w 12 rocznicę śmierci oraz + mamę Genowefę KNOP, ++ pokrewieństwo z obu  stron.

             2. Za + męża Jerzego WARZECHA w rocznicę urodzin.


ŚRODA   ●  WSPOMNIENIE  NMP  RÓŻAŃCOWEJ – 07.10

8.oo   1. W intencji wszystkich członków Różańca Świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

              2. Za ++ rodziców Katarzynę i Wojciecha NOWAK.

18.oo Za + mamę Teresę KURPAS w 14 rocznice śmierci i + Marię SKUBACZ w rocznicę urodzin.


CZWARTEK –  08.10

8.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Zdzisława PŁAWECKIEGO  z okazji urodzin od Rodziny Różańcowej.

            2.  W intencji Ks. Zdzisława od Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja.   

17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże  błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum)


Piątek –  09.10

8.oo   Za + męża w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodziny.   

18.oo  1. Za +Anielę WOCŁĄWEK w I rocznice śmierci.

             2. Za + Henryka STAJNERT w 3 rocznicę śmierci.


Sobota  –    10.10

8.oo   Za ++ rodziców Teodora i Marię, ++ siostry, poległych dwóch braci oraz + męża Henryka w rocznicę  urodzin.

13.00  Ślub: Aneta KNOP i Piotr TRAWIN

18.oo Za + córkę Ewę GRABEUS w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława URBAŃSKICH i  ++ z rodziny WIECZOREK.


28  NIEDZIELA  ZWYKŁA –  11.10

8.oo   Za + Marię DUSZYŃSKĄ o łaskę życia wiecznego.

9.3o    1. Za + Franciszka JANY w 30 dzień po śmierci.

              2. Za Parafian.

11.oo   1. O wiarę i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji 20 rocznicy urodzin.

              2. O boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, które obchodzą I rocznicę Komunii Św.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże

              błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Stefanii i Krzysztofa JARZĄBEK z okazji
              45 rocznicy ślubu oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).