4 grudzień – Niedziela – II Adwentu 

6.3o    Z podziękowaniem za dar chrztu świętego, rodziców i rodziców chrzestnych

8.oo    O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Eugeniusza Jędrzejczak z okazji 60 rocznicy urodzin oraz imienin Barbary

9.3o    W intencji Górników

11.oo    Za + Jana Kucharskiego w 30 dzień po śmierci

12.15    Za + Krzysztofa Chrobok w 1 rocznicę śmierci

15.oo    Chrzty

17.oo    Za + Henryka Malota w 1 rocznicę śmierci


5 grudzień –  Poniedziałek   

6.3o    Roraty

8.oo    

 1. O Boże błogosławieństwo dla Mamy w 88 rocznicę urodzin

18.oo  

 1. Za ++ rodziców Emilię i Piotra Kaniut, Zofię i Stanisława Wojtaszek, Urszulę i Józefa Stojer, + córkę Iwonę, braci Jerzego i Wiktora
 2. Za + Bronisławę Podeszwa, ++ rodziców Muras i ++ teściów – od męża i dzieci

6 grudzień –  Wtorek – Wspomnienie św. Mikołaja – biskupa  

6.3o  Roraty

 1. Za + Genowefę Knop

8.oo    

 1. Za Parafian

18.oo   

 1. Za + Krystynę Wawok w 1 rocznicę śmierci

7 grudzień – Środa – Wspomnienie św. Ambrożego – biskupa i dK  

6.3o   Roraty

 1. Za + Bronisława Kocerę

8.oo

 1. Za + Wiktora Bujara w rocznicę urodzin, + żonę Elżbietę i ++ pokrewieństwo z obu stron

18.oo

 1. Za + Marię Zdebel oraz ++ z rodziny Dratwiński, Majnert i Bohm
 2. Za + Wandę Sperlich i Piotra Sperlich i Danutę Janko, ++ z rodziny

8 grudzień – Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

8.oo  

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Urszuli z okazji urodzin
 2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 17.oo    Roraty

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Sowińskiej z okazji 80 rocznicy urodzin i dla Zuzi z okazji 7 rocznicy urodzin

9 grudzień – Piątek 

6.3o   Roraty 

8.oo

 1. Za ++ rodziców Lidię Kurek w 9 rocznicę śmierci, + Henryka Kurek

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Bierwagen z okazji 75 rocznicy urodzin

10 grudzień – Sobota   

 8.oo   Roraty

 1. Za + matkę Lidię Hanusek w 95 rocznicę urodzin, + ojca Pawła w 33 rocznicę śmierci, + brata Franciszka

18.oo

 1. Za + Jana Kucharskiego od lokatorów z ul. Karpackiej 27

11 grudzień – Niedziela – III  Adwentu 

6.3o    Za + Marię Dziadowicz w rocznicę urodzin, + męża Mariana Staszek, teścia Rudolfa, ojca Józefa i ciocię Stanisławę Soja

8.oo    Za Parafian

9.3o    Za ++ Górników

11.oo    Za + męża Jerzego Gronowskiego w 10 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Gronowskich

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, dary Ducha Świętego dla Błażeja Skrzypek z okazji 18 rocznicy urodzin

15.oo    Za + ojca Rudolfa Szeja w 1 rocznicę śmierci

17.oo