5 styczeń – Niedziela II po Narodzeniu Pańskim

8.oo Za + Janusza GRĄDZKI, ++ z rodziny GRĄDZKI, REICHERTÓW, POPCZYK, KLYTA, ZIELONKA

9.3o 1. Za Parafian

      2. Za + Teresę KWIECIŃSKĄ w 1 rocznicę śmierci

11.oo Za + męża Henryka LURANC w 4 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

16.oo   1.  Za + Antoniego JAJSZCZOK w 1 rocznicę śmierci

        2. Chrzty


6 styczeń – Poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

8.oo W intencji mieszkańców ul. Sportowej i Wiechaczka

9.3o 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny i Tomasza MLECZKO z okazji 30 rocznicy ślubu (TD)

        2. Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Jacka ALSZER z okazji 20 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

16.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Izabeli KRAL z okazji 40 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)


7 styczeń – Wtorek

8.oo W intencji mieszkańców ul. Bocznej, Granicznej i Świerczyny

18.oo Za ++ rodziców Małgorzatę i Bogusława w rocznicę śmierci i dusze w    czyśćcu cierpiące


8 styczeń – Środa

8.oo 1. Za + męża Mariana GARBACIOK w rocznicę urodzin

            2. W intencji mieszkańców ul. Beskidzkiej, Sosnowej i Karpackiej

18.oo Za + Jana KOSAKOWSKIEGO i wszystkich ++ z rodziny


9 styczeń – Czwartek

8.oo 1. W pewnej intencji

        2. W intencji mieszkańców ul. Górnej, Jodłowej i Stawowej

17.oo Za + Henryka KIEŁKOWSKIEGO w 30 dzień po śmierci


10 styczeń – Piątek

8.oo 1. Za + męża i ojca Jana ROŻEK w rocznicę śmierci

         2. W intencji mieszkańców ul. Łagiewnickiej, Kamionki i  Armii Krajowej

18.oo Za + mamę Kunegundę FOJCIK w 1 rocznicę śmierci, + ojca Pawła, + brata       Stefana, ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny


11 styczeń – Sobota

8.oo 1. Za + Kazimierza KWASEK w 30 dzień po śmierci

            2. Za wszystkich ++ Bogu wiadomych

18.oo Za ++ Franciszkę SWARLIK w 2 rocznicę śmierci i + Maksa SWARLIK  w 23   rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin TKOCZ i SWARLIK


12 styczeń – Niedziela – Chrztu Pańskiego

8.oo  Za + męża Zygmunta WYSŁUCH
9.3o 1. Za + Mariana KUSZ w 30 dzień po śmierci

        2.Za Parafian
11.oo 1. Za + Helenę i Józefa, Adama, Jana, Stanisława BEDNAREK oraz      Władysławę i Mieczysława RÓŻAŃSKICH

            2. Za + Henryka KOMPAŁA w 30 dzień po śmierci
16.oo Za + mamę Bronisławę – od syna Leszka z rodziną