● UROCZYSTOŚĆ   ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  –  05.06

8.oo   Z prośbą o rychłą beatyfikację sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego oraz o Boże błogosławieństwo dla członków ruchu Światło – Życie.

9.30   Za + ojca Stanisława ŚWIETLICKIEGO w 14 rocznicę śmierci, + matkę Krystynę, + brata Grzegorza i ++ Pokrewieństwo  z obu stron.

11.00  Za + Leopolda CYLA – od koleżanek i kolegów syna Andrzeja ze stacji paliw MĄDELTRANS.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Franciszek, Krzysztof KOZIOŁ, Blanka Klaudia SERAFIN, Tymon, Dawid SERAFIN, Pola, Helena PSZONIAK, Liliana, Ewa PARUZEL.


PONIEDZIAŁEK   ●  ŚWIĘTO  NMP  MATKI  KOŚCIOŁA –  06.06

8.oo  Za Parafian.

18.00  Za + Urszulę STRZELCZYK i wszystkich ++ z ul. Beskidzkiej 2 – od lokatorów.


WTOREK   –  07.06

8.oo   Do Miłosierdzia B0żego za + Stefana MROWCA.

18.00  Za + Martę POŚPIECH i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów.


ŚRODA  ●  WSPOMNIENIE   ŚW.  JADWIGI  KRÓLOWEJ  – 08.06

8.oo  O liczne i owocne działania ewangelizacyjne wszystkich członków Kościoła Świętego – od Legionu Maryi.

18.00  Za + żonę Krystynę STĘPIEŃ w rocznicę urodzin, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo z obu stron.


CZWARTEK   ●  ŚWIĘTO  JEZUSA  CHRYSTUSA  NAJWYŻSZEGO  ARCYKAPŁANA   –  09.06

8.oo  Za + Jana STYPUŁĘ – od lokatorów z ul. Jodłowej 31.

17.00  Za + Leopolda CYLA – od Renaty i Jerzego Mądelów z firmy MĄDELTRANS.


PIĄTEK  –   10.06

8.00    Za Parafian.

13.00  Ślub: Dawid GADOMSKI – Agnieszka GWÓŹDŹ, roczek Pola GADOMSKA.

18.00  Za + Małgorzatę WACŁAWCZYK w setną rocznicę urodzin o łaskę nieba.


SOBOTA  ●  WSPOMNIENIE  ŚW. BARNABY  APOSTOŁA   –   11.06

8.00   W podziękowaniu dla Matki Bożej za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Marii w 75 rocznicę urodzin (Te Deum).

18.00   Za + Barbarę MYSONĘ w pierwszą rocznicę śmierci, + Kazimierza MYSONA, + Władysławę,
++ Stanisławę i Tadeusza PALECZNNYCH. 


● UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY –  12.06

8.oo   Za + Andrzeja MIECHOWSKIEGO na pamiątkę urodzin i wszystkich ++ bliskich z rodziny.

9.30   W intencji Bogu wiadomej.

11.0Za Parafian.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Izabeli i Janusza KRAL z okazji 20 rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla syna Aleksandra.