14 Niedziela  Zwykła -5.07

8.oo   Za + Sławomira PISKUŁA i wszystkich ++ z rodziny

9.3o   1. Za + Armina CZAJA w 30 dzień po śmierci

            2.  Za Parafian

11.oo  1. Za + Cecylię BRYŁA w 10 r. śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + Wandę PLUTA

16.oo Chrzty


Poniedziałek  – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  –  6.07

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin (Te Deum)

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże   błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary ZIĘTAK z okazji 40 rocznicy urodzin


Wtorek -7.07

8.oo 1. Za + Alfreda KULA w 2 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron – od żony

18.oo


Środa-  Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.  – 8.07

8.oo  

18.oo Za + Mariannę JASIŃSKĄ – od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Jedność”


Czwartek   –  9.07

8.oo   Za + matkę Gertrudę w 14 r. śmierci i + ojca Waltra

17.oo 


Piątek –  10.07

8.oo    Za ++ rodziców Jana i Matyldę RAJMAN, + brata, bratową, szwagra i ++ dziadków

18.oo Za + męża Pawła SZCZYRBA w 1 r. śmierci


Sobota – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy  –  11.07

8.oo   W intencji Bogu wiadomej

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże             błogosławieństwo i zdrowie dla Adama z okazji urodzin


15 Niedziela – Zwykła –  12.07

8.oo   Za + Katerinę SELCER, ++ Rudolfa i Jakuba THIEL

9.3o   Za Parafian

11.oo  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kingi MIKŁASZ – LASKA

16.oo W intencji syna Adama z okazji urodzin