5 sierpień – Niedziela – 18 Zwykła

8.oo  Za + Mariana Staszek i + Rudolfa Staszek, ++ Marię i Józefa Dziadowicz, + Stanisławę Soja i + Biskupa Jana Chrapek
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Ludwika i Elżbietę Olszok, ich dzieci Franciszka i Annę oraz najbliższych ++ z rodziny
12.15  Za + Tadeusza Puchalskiego

15.oo Chrzty

17.oo Za + matkę Mariannę Drozd w 1 rocznicę śmierci i + ojca Włodzimierza


6 sierpień – Poniedziałek – Święto Przemienia Pańskiego

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Śmieszkoł z okazji 70 rocznicy urodzin

18.oo  Za + Waldemara Michalskiego w 1 rocznicę śmierci


7 sierpień – Wtorek

8.oo  Za + Jana Adamka w 30 dzień po śmierci – od koleżanek i kolegów z pracy

18.oo Za + ojca Brunona w rocznicę śmierci, matkę Paulinę i ++ rodzeństwo, bratową Gabrielę


8 sierpień – Środa – Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  Za + męża Jerzego Warzecha w rocznicę śmierci


9 sierpień – Czwartek – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin – od męża

17.oo Za + Annę Wehowską w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i + Piotra


10 sierpień – Piątek – Święto św. Wawrzyńca, diak,męcz. 

8.oo  Za + Krystynę Czekała w rocznicę urodzin i ++ rodziców z obu stron

18.oo Za ++ z rodziny Stanoszek i Śliwa


11 sierpień – Sobota

8.oo  Za + matkę Marię Glomb w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Dymek

14.oo Ślub konkordatowy: Gwóźdź Jacek – Pieczyk Grażyna

18.oo  1. Za + mamę Renatę Teister w 80 rocznicę urodzin i 4 rocznicę śmierci, + ojca Eugeniusza, ++ dziadków Teister, Szweda, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Msza Św. w intencji Teresy i Wacława
Po Mszy Św. ślub konkordatowy: Teresa i Wacław


12 sierpień – Niedziela – 19 Zwykła

8.oo  Za + Mariana Staszek i + Rudolfa Staszek, ++ Marię i Józefa Dziadowicz, + Stanisławę Soja i + Biskupa Jana Chrapek
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Janusza Grądzki i ++ z rodziny Grądzkich, Zielonka, Klyta i Popczyk
12.15  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jakuba Rother z okazji 1 rocznicy urodzin

15.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja i Beaty Hliwa

17.oo  Za + Irenę Jakubowską – od lokatorów z ul. Górnej 16