XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09

8.oo Za + Marię DZIUBAN od siostry Teresy z rodziną.

9.3o Msza św. dziękczynna w intencji działkowców z Rodzinnych Ogródków Działkowych „JUTRZENKA”.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Mariusza z okazji pierwszej rocznicy ślubu.

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmą: Mateusz Kamil PRUSICKI, Antoni, Stanisław POSTEK

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Kacper, Tomasz KACZMAREK, Piotr SMALARZ, Wojciech, Jan KUBERSKI, Hanna, Magdalena NICIŃSKA.

PONIEDZIAŁEK 06.09

8.oo Za + ojca Władysława BRYŁA, ++ ciocie Janinę i Anielę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + matkę Krystynę w rocznicę urodzin, + ojca Franciszka, ++ rodziców Matyldę i Alfreda
oraz + brata Piotra.


WTOREK 07.09

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bolesława FRYSZTACKIEGO z okazji 70 r. urodzin. (Te Deum).

18.00 Za + męża Franciszka JANY w pierwszą rocznicę śmierci.


ŚRODA • ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 08.09

8.oo Intencja wolna.

18.00 Za + ojca Pawła CICHY, ++ dziadków Mariannę i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK 09.09

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wnuczki Julii i wnuka Antosia w 4 rocznice urodzin.

17.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja SOLICH z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum).


PIĄTEK 10.09

8.00 Za + ojca Edward BOSY w rocznicę urodzin, + matkę Łucję w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo
z obu stron.

18.00 Za + Edwarda NIEMIEC od rodziny z Jodłowej.


SOBOTA 11.09

8.oo Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Tadeusza OZIMINA w rocznicę urodzin i ++ z rodziny.

18.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Haliny i Grzegorza CZUPALLA z okazji 20 rocznicy ślubu oraz o zdrowie i zgodę dla całej rodziny.


UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ – GŁOWNEJ PATRONKI ARCHIDIECEZJI 12.09

8.ooDo Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja SOLICH z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum).

9.3o Za ++ działkowców ROD „JUTRZENKA”.

11.oo Za + Renatę LINDEL w pierwszą rocznicę śmierci.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 1. Msza Św. dziękczynna w intencji ks. Zdzisława PŁAWECKIEGO za 3 lata posługi w naszej parafii.

2. O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla nowego wikariusza ks. Marka ORGANISTY.

3. Za + Krzysztofa ELSNER w pierwszą rocznice śmierci, za + Andrzeja HANDZLIK w 14 rocznicę śmierci oraz za + Stefanię DRAŻYK w 3 rocznicę śmierci.