NIEDZIELA • V NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karola KNOPA z okazji urodzin.

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Arkadiusza NOWICKIEGO z okazji urodzin.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla Józefa BRYSZA z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o opiekę nad całą rodziną. (Te Deum).

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. : Michalina Emilia GRZEGORCZUK, Michalina, Karolina GLIK, Nikodem, Paweł FRANIK, Alan, Rafał HARUPA, Zuzanna, Mariola CICHOS, Szymon, Tadeusz SERAFIN.

Roczek: Hanna GALUSIK


PONIEDZIAŁEK 07.02

8.oo Za ++ rodziców i rodzeństwo, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Ryszarda WIECZORKA i wszystkich ++ z ul. Beskidzkiej 2 – od lokatorów.


WTOREK 08.02

8.oo Za ++ rodziców Marię i Józefa DZIADOWICZÓW, + męża Mariana STASZKA + teścia Rudolfa STASZKA.

18.00 Za parafian.


ŚRODA 09.02

8.oo Msza św. dziękczynna doOpatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Sonii z okazji urodzin.

18.00 Za + Franciszka SABATA – od chrześnicy z rodziną.


CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI DZ. I MĘCZ. 10.02

8.oo Za + Marię HARTMAN, + Leokadię RAUER, + Adelajdę TOBOLĘ, ++ bliskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Lidię MORAWIEC w pierwszą rocznicę śmierci oraz + Arnolda MORAWCA.


PIĄTEK 11.02

8.00 Z okazji Światowego Dnia Chorego z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków różańca świętego, kapłanów i parafian – od Rodziny Różańcowej.

18.00 Za + Ryszarda SWOBODĘ – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2.


SOBOTA 12.02

8.oo Za ++ rodziców Helenę i Czesława ŁAWNICZAKÓW w rocznicę śmierci – od córki Bożeny z rodziną.

18.00 Za + rodziców Józefa i Felicytę STANOSZKÓW w rocznice śmierci.


NIEDZIELA • VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02

8.ooPrzez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – od Rodziny Różańcowej.

9.3o Za parafian.

11.oo Msza dziękczynna z okazji 45 rocznicy ślubu w intencji Teresy i Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, oraz o opiekę dla małżonków i całej rodziny.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 1. Za+ córkę Patrycję LANGER w rocznicę śmierci, ++ dziadków i babcie z obu stron.

2. O Boże błogosławieństwo dla Zuzanny DZIAŁACH.

Po mszy św. sakrament chrztu przyjmie: Zuzanna DZIAŁACH