6 sierpień – Sobota – Święto Przemienienia Pańskiego  

 8.oo  

 1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

12.oo   W intencji nowożeńców: Lisowski Grzegorz ? Skolik Beata

13.oo   W intencji nowożeńców:  Oracz Patryk ? Kurpan Jessica

14.oo   W intencji nowożeńców: Kot Michał ? Twarowska Agnieszka

18.oo

 1. Za + Jana Skupin w 1 rocznicę śmierci

7 sierpień – Niedziela – 19 zwykła 

6.3o    Za Parafian

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jana Ślusarka z okazji 70 rocznicy urodzin i bł. Boże dla całej rodziny

9.3o    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Danuty z okazji urodzin

11.oo   Za + męża Jerzego Warzechę w 1 rocznicę śmierci

15.oo   W intencji  dzieci przyjmujących chrzest

17.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla męża i ojca Jana Mikuczewskiego z okazji 60 rocznicy urodzin i dla Klary z okazji urodzin


8 sierpień –  Poniedziałek – Wspomnienie św. Dominika – kapłana  

 8.oo

 1. Za + Józefa Cygan w 4 rocznicę śmierci i + zięcia Krystiana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo

 1. Za + ojca Brunona w rocznicę śmierci, + matkę Paulinę, ++ siostry i szwagrów

9 sierpień –  Wtorek  – Święto św. Teresy Benedykty od krzyża – dziewicy i męczennicy

8.oo

 1. Za + Henryka Nawrot – od wnuka Krzysztofa z rodziną

18.oo

 1. Za + Annę Wehowską w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i + Piotra Komór

10 sierpień – Środa – Święto św. Wawrzyńca – diakona i męczennika  

8.oo

 1. Za + Franciszka Kałużę

18.oo

 1. Za + Renatę Bonczyk – od Lokatorów ul. Bocznej i Granicznej

11 sierpień – Czwartek – Wspomnienie św. Klary – dziewicy  

8.oo  

 1. Za + matkę Marię Glomb w rocznicę śmierci, ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Dymek

 17.oo

 1. Za + męża Augustyna Kosakowskiego w 6 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

12 sierpień – Piątek   

8.oo

 1. W intencji Bogu wiadomej

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla Wiktorii Szablickiej z okazji 18 rocznicy urodzin i dla jej mamy z okazji urodzin

13 sierpień – Sobota  

 8.oo  

 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

14.oo   W intencji nowożeńców: Jagieła Michał ? Osadnik Marlena

18.oo

 1. Za + męża Antoniego Majster, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

14 sierpień – Niedziela – 20 zwykła 

6.3o    Za + Parafian

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jolanty Kossobudzkiej z okazji 65 rocznicy urodzin

9.3o    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla ks. Kanonika jana Gacki z okazji urodzin. Msza św. ofiarowana od Legionu Maryi, Koła Przyjaciół Radia Maryja i Rodziny Różańcowej

11.oo   Za + Danutę Frigerio w 30 dzień po śmierci

15.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Ireny i Zdzisława Flis z okazji 40 rocznicy urodzin

17.oo