23 Niedziela Zwykła – 06.09

  8.oo  Za + ojca Pawła CICHY, ++ dziadków Mariannę i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. .0.0o    Zojca     

  9.3o  1. Msza Św. dziękczynna w intencji ks. Piotra Szwedy za 4 lata posługi w naszej parafii.

            2. W intencji działkowców Rodzinny Ogródków Działkowych „JUTRZENKA”.

11.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny i Adama HANZLIK z okazji 25 rocznicy ślubu. (Te Deum)

            2. Za + Stefanię DRAŻYK w 2 r. śmierci, + Andrzeja HANDZLIK w 12 r. śmierci.

16.oo Chrzty i Roczek


Poniedziałek  –  07.09

8.oo  Za + ciocię Marię SMOLAREK w 4 rocznicę śmierci oraz  wszystkich ++ z rodziny SMOLAREK.

18.oo 1. Za + ojca Franciszka w 20 r. śm. + matkę Krystynę w rocz. urodzin i ++ pokrewieństwo.

             2. Za + matkę Matyldę w rocz. śm. + ojca Alfreda, + brata Piotra i ++ pokrewieństwo.


Wtorek –  08.09

8.oo Za +męża i ojca Józefa MISZOK w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców Józefę i Wiktora GUMINIOR .

18.oo 1. Za + Syna Mirosława KULIK w I rocznicę śmierci. ++  pokrewieństwo z obu stron.

            2. Za + Władysława BRYŁA i ++ Janinę i Anielę BRYŁA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


Środa   –  09.09

8.oo   Do Op. Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Leonarda JANUSZEWSKIEGO z ok.. 75 r. urodzin i o Boże błog. dla całej rodziny.

18.oo 1. Za + Marka SOWIŃSKIEGO w 30 dzień po śmierci.  

              2. Za + Józefa ŚWIERCZYNA w 30 dzień po śmierci.


Czwartek – 10.09

8.oo   1. . Za + ojca Edwarda BOSY w rocznicę urodzin i + matkę Łucję w rocz. śmierci.

            2.

17.oo  1. Za + Dorotę  PISULSKĄ  w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo z obu stron.


Piątek – 11.09

8.oo   Za + siostrę Marię w rocznicę urodzin i ++ rodziców oraz wszystkich ++ z rodziny.   

18.oo  1. W intencji Martyny o wiarę i Boże błogosławieństwo.

             2. Za + Agnieszkę SZULC w 30 dzień po śmierci.

                  Po mszy chrzest: Małgorzata Patrycja JAWORSKA.


Sobota   –  12.09

8.oo   Za + Helenę POKS w 30 dzień po śmierci.

9.00   Pogrzeb śp. Gerard KOTALA.

14.oo  Ślub konkordatowy: PIEKACZ Łukasz – LUKOSZ Natalia.

18.oo Za + Elżbietę GASZKA i + Agnieszkę GASZKA


24 Niedziela Zwykła  – 13.09

8.oo   Za Parafian

9.3o   1. Msza Św. za ++ działkowców R.O.D. „JUTRZENKA”

            2. Za + mamę Magdalenę BILLIK w 10 rocznicę śmierci oraz ++ ojca Adolfa BILLIK

11.oo  1. Za + rodziców Krystynę i Ericha KULAWIK i dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + męża Antoniego MAJSTER w rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.oo Chrzest: FRUEHMARK Julia, Magdalena

16.00