6 październik – Niedziela 27 Zwykła – Odpust Parafialny

8.oo Za + tatę Mariana KNOP w 11 r. śmierci i  + mamę Genowefę, ++ babcię, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

9.3o Za + Bohdana RYSAKOWSKIEGO w 1 rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22

11.oo   SUMA ODPUSTOWA

15.oo   Chrzty

17.oo   1. Za + Janusza PAPROTNY w 3 r. śmierci

2. W intencji Seniorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku naszego miasta Świętochłowice


7 październik – Poniedziałek – Wspomnienie NMP Różańcowej

8.oo W intencji wszystkich członków Różańca Świętego, z prośbą o Boże      błogosławieństwo i zdrowie – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo 1. Za ++ rodziców Katarzynę i Wojciecha NOWAK

            2. Za + Henryka STAJNERT w 2 r. śmierci


8 październik – Wtorek

8.oo Za + Jerzego ZBYLUT – od lokatorów ul. Górnej 20

18.oo 1. W intencji Bogu wiadomej

            2. W intencji Bogu wiadomej


9 październik – Środa

8.oo Za + męża w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z             rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Dawida PALKA w rocznicę urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + męża Józefa, ++ synów Jana i Antoniego i ++ z rodziny MASSON i     NOWAK


10 październik – Czwartek

8.oo 1. Za + męża Jerzego FRANKE w rocznicę urodzin, ++ rodziców i szwagrów      oraz dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + Jana KLIMEK

17.oo 1. Za + córkę Ewę GRABEUS w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę    i Bolesława URBAŃSKICH – od rodziny WIECZOREK


11 październik – Piątek

8.oo Za + ojca Jana w rocznicę urodzin + matkę Matyldę i ++ szwagra, bratową,       brata i ++ dziadków

18.oo 1. Za + mamę Stanisławę JANUS w rocznicę śmierci

            2. Za + Jana KLIMEK – od sąsiadów Działkowców z Aleji I


12 październik – Sobota

8.oo Za + Krystiana ŚWIERCZYNA w 1 rocznicę śmierci

14.oo Ślub konkordatowy: POGRANICZNY Artur – KNAPIK Agata

18.oo 1. Za + ojca Alfreda w rocznicę urodzin i śmierci, + matkę Matyldę, brata       Piotra, ++ rodziców Krystynę i Franciszka i ++ pokrewieństwa

            2. Za + Grzegorza KOZIOŁ w 5 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron


13 październik – Niedziela – 28 ZwykłaDZIEŃ PAPIESKI  dzień Fatimski

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność    w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej
9.3o Za Parafian
11.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny MATYSEK z okazji 1 rocznicy urodzin, dla Hanny z okazji 9 rocznicy urodzin i matki Agaty z okazji urodzin
12.15 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Kamila   KUBASA z okazji 18 rocznicy urodzin
15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety MIŁEK z okazji 60 rocznicy urodzin – od męża, córki, zięcia

17.oo