6 listopad – Niedziela 32 Zwykła  

6.3o    Za Parafian

8.oo    Za + Leokadię Szczygłowską i ++ z rodziny

9.3o    Za + Janusza Paprotny w 30 dzień po śmierci

11.oo    Za ++ rodziców Józefa i Klarę Zielińskich, Stanisława i Gertrudę Dominiczak

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji małżonków Gertrudy i Reinholda Gwóźdź z okazji 60 lecia małżeństwa z prośbą o dalszą opiekę oraz Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

15.oo   Msza św. w intencji dzieci przyjmujących chrzest

17.oo   W pewnej intencji


7 listopad –  Poniedziałek    

8.oo    

 1. Za + męża Romana Michalika, jego ++ rodziców Matyldę i Ryszarda, brata Zbigniewa, ++ pokrewieństwo  z rodziny Michalików i Dibiszów
 2. Za ++ rodziców Annę i Józefa Zarębów, siostry Stefanię i Marię z mężami, braci Jana z żoną i Józefa z żoną, ++ pokrewieństwo z rodziny Zarębów i Naglików

18.oo  

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Woisz z okazji 65 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

8 listopad –  Wtorek  

8.oo    

 1. Za wszystkich ++ Legionistów i Auksyliatorów – Msza św. ofiarowana od Legionu Maryi
 2. Za ++ rodziców Małgorzatę i Alojzego Dewor oraz + siostrę Irmegardę Dewor

 

18.oo   

 1. W pewnej intencji
 2. Za + męża Zygmunta Porczaka w 1 rocznicę śmierci

9 listopad – Środa – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

8.oo

 1. Za ++ rodziców, braci Jana i Zbigniewa i ++ z rodziny
 2. Za ++ z rodziny Grobosz i + Klarę Gomułka

18.oo

 1. Za + ciocię Mariannę Smolarek
 2. Za + Janusza Paprotny – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22

10 listopad – Czwartek – Wspomnienie św. Leona Wielkiego – papieża i dK  

8.oo  

 1. Za ++ Zofię, Piotra i Zygfryda Wrazidło oraz ++ z pokrewieństwa
 2. Za + Władysława Mika

 17.oo

 1. Za + Henryka Miłek w 20 rocznicę śmierci
 2. Za + syna Macieja Nawrot w 37 rocznicę urodzin oraz ++ pokrewieństwo

11 listopad – Piątek – Wspomnienie św. Marcina z Tours – biskupa – Święto Niepodległości  

8.oo

 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

9.oo   Msza św. w intecji Ojczyzny w rocznicę odzyskania niepodległości

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Za + Włodzimierza Sajda – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
 2. Za + Wojciecha Wankata w 5 rocznicę śmierci

12 listopad – Sobota Wspomnienie św. Jozafata – biskupa i męczennika  

 8.oo  

 1. W intecji Bogu wiadomej

18.oo

 1. Za + Michała Tobiszewskiego w 1 rocznicę śmierci
 2. Za + Irenę Walus w 1 rocznicę śmierci i + Piotra Walus w 21 rocznicę śmierci

13 listopad – Niedziela 33 Zwykła  

6.3o    Za + Arnodla Krzyżczyk w 1 rocznicę śmierci – od córek i wnuczek

8.oo    Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

9.3o    Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z prośbą o dary Ducha Świetego dla naszej parafii i całej Ojczyzny

11.oo    Za + męża Antoniego, ++ rodziców, teściów oraz pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny Franik z okazji 25 rocznicy urodzin

15.oo   Za Parafian

17.oo   W Za + męża Andrzeja Dereń w rocznicę urodzin i ++ pokrewieństwo z obu stron