7 kwiecień – Niedziela 5 Wielkiego Postu

8.oo Za + Barbarę Socha w 30 dzień po śmierci
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + męża Józefa w 4 rocznicę śmierci, + mamę Janinę
12.15 Za + mamę Gertrudę Pelka w 1 rocznicę, + ojca Antoniego Pelka w rocznicę urodzin
15.oo Chrzty
17.oo Za + Teresę Glasder w 1 rocznicę śmierci, + ojca Józefa i ++ pokrewieństwo z obu stron


8 kwiecień – Poniedziałek

8.oo  1. Za + mamę Ewelinę Gorol w 2 rocznicę śmierci oraz + ojca i brata

2. Za + Mariana Garbaciok  – od Sióstr i Personelu Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie

18.oo  1. Za + ojca Alfonsa Knapika w 40 rocznicę śmierci, + Bożenę Knapik w 1 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Gabrielę Zięba – od sąsiadów z ul. Jodłowej 23


9 kwiecień – Wtorek

8.oo  Za ++ teściów Aleksandrę i Antoniego Sekścińskich i + męża Kazimierza

18.oo  1. Za + Ryszarda Sobczyka w rocznicę śmierci

 2. Za ++ rodziców Jadwigę i Horsta Błaszczyk w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Błaszczyk i Matuszek


10 kwiecień – Środa

8.oo  1Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej za wstawiennictwem ojca Pio i siostry Faustyny, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Julii z okazji 14-tych urodzin

18.oo  1. Za + żonę Marię Cebo w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

2. Za + Zbigniewa Góreckiego w 1 rocznicę śmierci


11 kwiecień – Czwartek

8.oo 1. Za + matkę Felicję, ojca Zygmunta, brata Mariana i ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Mariana Garbaciok – od Rodziny Brosz

17.oo  1. Za ++ rodziców Janinę i Mieczysława Kawala, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + wychowawczynię Krystynę Surwiłło – od uczniów rocznika 1957 – 1964


12 kwiecień – Piątek

8.oo  Za + matkę Katarzynę Kucharczyk w rocznicę śmierci, + ojca Jana, ++ dziadków i krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Za + Krzysztofa Brońskiego w dniu urodzin, + Barbarę Górecką, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny

2. Za ++ rodziców Antoniego i Bronisławę Pawlik, + męża Józefa, ++ teściów Pawła i Leokadię Dłubis oraz dusze w czyśćcu cierpiące


13 kwiecień – Sobota

8.oo   1 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo  1. Za + Wandę Krzyżczyk i + Arnolda Krzyżczyk

2. Za + matkę Weronikę, + ojca Ignacego, + brata Jerzego i dziadków z obu stron


14 kwiecień – Niedziela 6 Wielkiego Postu

8.oo Za Parafian
9.3o  Za + Jerzego Brodziak
11.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny i Henryka Darowskich z okazji 55 rocznicy ślubu i dla Aliny z okazji 75 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
12.15 Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Malwiny i Dariusza Tkaczyk z okazji 1 rocznicy ślubu
15.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Beaty w 40 rocznicę urodzin
17.oo Za + Krzysztofa Słupik w rocznicę urodzin