7 październik – Niedziela 27 Zwykła – Odpust Parafialny ku czci MB Różańcowej

8.oo  Za + matkę Stanisławę Janus w rocznicę śmierci
9.3o  Za + Urszulę Wasłowicz w 40 dni po śmierci
11.oo Msza Św. odpustowa za Parafian
15.oo Chrzty

17.oo  Za + męża Alojzego Nowrot w 1 rocznicę śmierci i syna Macieja


8 październik – Poniedziałek 

8.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Zdzisława Pławeckiego z okazji 50 rocznicy urodzin – od Rodziny Różańcowej, Legiony Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja
2. W intencji Bogu wiadomej
3. Za + Romana Michalik

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Pytel z okazji 70 rocznicy urodzin (TD)


9 październik – Wtorek 

8.oo Za + męża, ++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
18.oo 1. Za + Henryka Stajnert w 1 rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek, syna, zięcia i wnuków


10 październik – Środa

8.oo  1. Za + męża Henryka Nawrot w rocznicę urodzin, ++ siostry, dwóch braci oraz wszystkich ++ z rodziny
2. Za + męża Jerzego Franke w rocznicę urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + córkę Ewę Grabeus w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława Urbańskich i ++ z rodziny Wieczorek


11 październik – Czwartek 

8.oo  Za ++ ojca Jana w rocznicę urodzin, matkę Matyldę, szwagra, bratową i brata oraz ++ dziadków

17.oo  1. Za + Zbigniewa Kuźmińskiego w 1 rocznicę śmierci, + matkę Renatę w 5 rocznicę śmierci
2. Za + Różę Ławicką w 1 rocznicę śmierci


12 październik – Piątek

8.oo  Za ++ rodziców Katarzynę i Wojciecha Nowak, + brata i ++ z rodziny

18.oo 1. Za + Stefanię Drażyk w 30 dzień po śmierci
2. Za + Stefanię Wencel w 60 dni po śmierci


13 październik – Sobota – Dzień Fatimski

8.oo  

18.oo  1. Za + ojca Alfreda w rocznicę urodzin, + matkę Krystynę i Matyldę, + ojca Franciszka
2. Za + Grzegorza Kozioł w 4 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron
3. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej


14 październik – Niedziela 28 Zwykła 

8.oo  Za + Henrykę Hodalską w rocznicę urodzin
9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystiana z okazji urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11.ooDo Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Łukasza Żur z okazji 10 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Floriana Woźniak z okazji 70 rocznicy urodzin

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfredy i Andrzeja Selega z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo  Za ++ ojca Romualda, brata Janusza i teścia Kazimierza – od Basi z rodziną