XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 07.08

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Ernesta BISKUPA z okazji 90 rocznicy urodzin. Oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny. (Te Deum).

9.30   Za + Rozalię SZOLC w pierwszą rocznicę śmierci.

11.00  Za + męża i ojca Erwina SŁODCZYKA w 3 rocznicę śmierci oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Mateusz, Dawid KACZMAREK,
Krzysztof, Sebastian JOHNA, Filip Kamil, TYSZECKI, Adrian, Marek WYBRAŃSKI.

PONIEDZIAŁEK  ●  WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA PREZB. – 08.08

8.oo   Za + męża Jerzego WARZECHĘ w rocznicę śmierci.              

WTOREK ● ŚWIĘTO ŚW. TERESY OD KRZYŻA DZ. I MĘCZ. PATRONKI EUROPY – 9.08

18.00 Za ++ z rodzin: ŚLIWÓW, STANOSZKÓW, KORCZYŃSKICH i KORDIAKÓW.     

ŚRODA ● ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAK. I MĘCZ. – 10.08

8.oo   Za + mamę Helenę KAPUSTKĘ w 35 rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron.                

CZWARTEK ● WSPOMNIENIE ŚW. KLARY DZ. – 11.08

17.00 Za + męża Augustyna KOSSAKOWSKIEGO w 12 rocznicę śmierci, ++ z rodziny KOSSAKOWSKICH i
KLIMKÓW oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 12.08

8.00   Za ++ wujostwo Gertrudę i Maksymiliana BĘDKOWSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 13.08

18.00 Za + Kazimierza w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 14.08

8.oo   Za + Proboszcza Ks. Kanonika Jana GACKĘ na pamiątkę urodzin – od Rodziny Różańcowej.

9.30   Za parafian.

11.00  Za + Barbarę ENGEL w 3 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny ENGEL.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Jana SOSNA i wszystkich ++ z ul. Kopernika 8 i 4 – od lokatorów.