8 styczeń – Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego  

6.3o

8.oo    Za Parafian

9.3o    Za + Stanisława Hola – od lokatorów z ul. Szczytowej

11.oo   

12.15    Za + Zdzisława Pawłowskiego w 14 rocznicę śmierci

15.oo    Chrzty

17.oo    Za + mamę Bronisławę – od syna Leszka z rodziną


9 styczeń – Poniedziałek   

8.oo    

 1. W intencji mieszkańców ul. Średniej, Węglowej, Lazara

18.oo

 1. Za + Magdalenę Rolnik w 30 dzień po śmierci

10 styczeń –  Wtorek   

8.oo    

 1. W intencji mieszkańców ul. Figuły, Wróblewskiego i Łagiewnickiej

18.oo  

 1. Za + Jana w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów

11 styczeń – Środa  

8.oo

 1. W intencji mieszkańców ul. Kościelnej, Pięknej i Armii Ludowej

18.oo

 1. Za + Romualda Kowalczyka – od sąsiadów

12 styczeń – Czwartek  

8.oo  

 1. W intencji mieszkańców ul. Wolności i Bohaterów Westerplatte

 17.oo    

 1. Za + Ewę Hac w 30 dzień po śmierci

13 styczeń – Piątek  

8.oo    

 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza ofiarowana przez Rodzinę Różańcową
 2. Za ++ rodziców Anielę i Edwarda, Janinę i Edwarda, + brata Stanisława, + siostrę Irenę, + bratową, dwóch ++ szwagrów i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Marka na wspólnej drodze życia i błogosławieństwo Boże dla Karoliny z okazji urodzin
 2. Za + ojca Reinpholda w 40 rocznicę śmierci, + matkę Irenę i ++ pokrewieństwo z obu stron

14 styczeń – Sobota  

 8.oo   

 1. W intencji mieszkańców ul. Buczka, Placu Zawadzkiego i Kopernika

 

10.oo   W intencji Legionu Maryi – Legionistów i Auksyliatorów

 

18.oo   

 1. Za + Andrzeja Dobisiak w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stroni rodzeństwo

15 styczeń – Niedziela 2 Zwykła  

6.3o    Za parafian

8.oo    Za + męża Zygmunta Wysłuch w rocznicę urodzin

9.3o    Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z prośbą o dary Ducha Świętego dla naszej parafii i całej Ojczyzny

11.oo   Za + Teresę Lomber w 11 rocznicę śmierci – od męża

12.15    O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominika Radziejewskiego z okazji 1 rocznicy urodzin i błogosławieństwo Boże dla rodziców i chrzestnych

15.oo    Chrzty

17.oo    Za + Alicję Bejzen w rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące