8 kwiecień – Niedziela 2 Wielkanocna Miłosierdzia Bożego
8.oo Za Parafian
9.3o Z podziękowaniem Jezusowi Miłosiernemu za wszelkie łaski wyproszone w Godzinie Miłosierdzia w naszym kościele – Msza Św. Ofiarowana od Legionu Maryi
11.oo Za + Renatę Głąb w 1 rocznicę śmierci
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Kwiecińskiej z ok. 85 rocznicy urodzin <TD>
15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Dyngus z okazji 75 rocznicy urodzin <TD>
17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za przebieg dobrej operacji i za odebrane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Wagner z okazji 70 rocznicy urodzin i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>


9 kwiecień – Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
8.oo Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny oraz zdrowie dla dziecka i ojca

18.oo 1. Za + Jarosława Drynkorn – od lokatorów z ul. Górnej 16
2. Za + ojca Romana Klimas w rocznicę śmierci


10 kwiecień – Wtorek
8.oo 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji urodzin
2. Za ++ teściów Antoniego i Aleksandrę Sekścińskich, + męża Kazimierza

18.oo Za + żonę Marię Cebo w 9 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron


11 kwiecień – Środa
8.oo Za + matkę Felicję, ojca Zygmunta, brata Mariana, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + męża Andrzeja Pietruszka w rocznicę śmierci
2. Za + Lidię Busek – od lokatorów ul. Sportowej 13


12 kwiecień– Czwartek
8.oo 1. Za + matkę Katarzynę Kucharczyk w rocznicę śmierci, + ojca Jana, ++ dziadków i krewnych z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo 1. Za + męża Krzysztofa Brońskiego w rocznicę urodzin
2. Za + Łucję Kusz w 30 dzień po śmierci


13 kwiecień – Piątek
8.oo Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej

14.oo Msza Św. Z okazji 40-lecia istnienia II LO im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach

18.oo W podziękowaniu za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla Franciszka z okazji 18 rocznicy urodzin


14 kwiecień – Sobota
8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiace

10.oo Za Legionistów, Auksyliatorów i kierowników Duchowych – od Legionu Maryi

14.oo Ślub konkordatowy: Tkaczyk Dariusz – Wyborska Malwina

18.oo Za + Wandę i Henryka Urban


15 kwiecień – Niedziela 3 Wielkanocna
8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
9.3o W intencji ks. Andrzeja Pluty z okazji 42 rocznicy święceń kapłańskich – od parafian.
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy Ewy Majster z okazji 60 rocznicy urodzin – Msza Św. Ofiarowana od córek <TD>
12.15 Za + Józefa Urbańczyk w 1 rocznicę śmierci
15.oo Chrzty
17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za przebieg dobrej operacji i za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa Słupik z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>