8 lipiec – Niedziela – 14 Zwykła

8.oo 
9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Wiesława Maślanków z ok. 40 rocznicy ślubu
11.oo Za Parafian
12.15  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aleksandra Balant z okazji 1 rocznicy urodzin i dla
babci Ilony z okazji 50 rocznicy urodzin
15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Wagner z okazji 70 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo  Za + Cecylię Bryła w 8 rocznicę śmierci oraz duszę w czyśćcu cierpiące


9 lipiec – Poniedziałek

8.oo Za + męża Waldemara w rocznicę 62 urodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + Zenona Lewikowskiego – od Ireny Orłowskiej z dziećmi


10 lipiec – Wtorek 

8.oo Za ++ rodziców Jana i Matyldę Rajman, +bratową, szwagra, brata i ++ dziadków

18.oo Za + Ilonę Sokolik w 30 dzień po śmierci


11 lipiec – Środa – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

8.oo W intencji Jana, Dominiki i Ewy

18.oo 


12 lipiec – Czwartek – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 30 rocznicę urodzin w pewnej intencji

17.oo Za + męża i ojca Czesława Kurpas w rocznicę urodzin, + matkę Marię Skubacz, + szwagra Romana Kulczyńskiego i + teścia Ernesta Kurpas


13 lipiec – Piątek – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

8.oo Przez Wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

13.oo Ślub konkordatowy: Jakubieni Tobiasz – Towarnicka Anna

18.oo Za + Mariana Jędrysika w 1 rocznicę śmierci – od córek, matki, brata, wnuków


14 lipiec – Sobota

8.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Wellmann z okazji urodzin

18.oo Za + Wandę Urban – od rodziny Jaźwiec


15 lipiec – Niedziela – 15 Zwykła

8.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB Szenstackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + matkę Krystynę Świetnicką w 10 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława, + brata i pokrewieństwo
12.15  Za + Adelajdę Kucharczyk w 30 dzień po śmierci
15.oo Chrzty

17.oo  Za + Alicję Figiel – od lokatorów z ul. Stawowej 28