XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08

8.oo Za + męża Jerzego WARZECHA w rocznice śmierci.

9.3o Za + Agnieszkę SZULC w pierwszą rocznice śmierci.

11.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Anety z okazji 40 rocznicy urodzin.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + męża Stanisława MUSIAŁ w 2 rocznice śmierci, ++ rodziców i ++ teściów.


PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, PATR. EUROPY 09.08

8.oo Za + Krystynę CZEKAŁA w rocznicę urodzin, ++ rodziców, ++ teściów i krewnych.


WTOREK ŚWIĘTO ŚW. WAWRYŃCA, DIAK. MĘCZ. 10.08

18.00 Za ++ dziadków Klarę i Grzegorza ŚLIWĘ, ++ Annę i Jakuba STANOSZEK, wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące


ŚRODA WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZ. 11.07

8.oo Za + Ryszarda GWÓŹDŹ w pierwszą rocznicę śmierci.


CZWARTEK 12.08

17.00 Za + Marię GLOMB w rocznice śmierci oraz ++ rodziców Antoniego i Jadwigę DYMEK.


PIĄTEK 13.08

8.00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.


SOBOTA WSPOMNIENIE SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZ. MĘCZ. 14.08

18.00 Za + Ryszarda GWÓŹDŹ w I rocznice śmierci – od lokatorów z ul. Górnej 16..


XX NIEDZIELA • UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 15.08

8.ooZ podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośba o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

9.3o Za + męża Rudolfa MRÓZ i za ++ rodziców z obu stron.

11.oo Za Parafian.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Wiktora JASZKE w 10 rocznicę Śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.