8 wrzesień – Niedziela 23 Zwykła

8.oo  Za + Klarę Galica w 2 rocznicę śmierci, + męża Kazimierza, + siostrę Róże Sobota, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
9.3o Za ++ działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”

11.oo Za Parafian
12.15 Z okazji 40 rocznicy ślubu Ireny i Waldemara Miklaszewskich z         podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i z prośba o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (TD)

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rudolfa i Renaty Laksa z okazji 60 rocznicy ślubu (TD)

17.oo Za + Stefana Cesarz w 10 rocznicę śmierci


9 wrzesień – Poniedziałek

8.oo   Za + mamę Józefę Guminior w 35 r. śmierci, + ojca Wiktora Guminior w r. urodzin, + męża i ojca Józefa Miszok w r. urodzin.

18.oo  1. Za + Bernadetę Koloch i wszystkich ++ z ul. Szczytowej 1 – od lokatorów

            2. Za + Renatę Walczyk w 95 rocznicę urodzin, + męża Herberta i dusze w    czyśćcu cierpiące


10 wrzesień – Wtorek

8.oo   1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Piotra Szwedy z okazji urodzin – od Rodziny Różańcowej

        2. W intencji Ks. Piotra – od Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja

18.oo  Za Parafian


11 wrzesień – Środa

8.oo  1. Za + ojca Edwarda Bosy w rocznicę urodzin i + matkę Łucję w rocnicę śmierci

2. Za + Jana Klimek

18.oo  Za + Władysława Bryła, ++ Janinę i Anielę oraz dusze w czyśćcu cierpiące


12 wrzesień – Czwartek – Uroczystość NMP Piekarskiej. Gł. patronki Archidiecezji

8.oo   Za + Grzegorza Czepek w 30 dzień po śmierci

17.oo  1. Za + Janinę Libawską – od koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 15

        2. Za + Marię Tlatlik w 80 rocznicę urodzin


13 wrzesień – Piątek – Wsp. Jana Chryzostoma, bpa i dK – dzień fatimski

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo 1. Za + męża Antoniego w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

        2. Za + Janusza Korczyńskiego w 10 r. śmierci, ++ jego rodziców, + Zdzisława Kordiaka i ++ jego rodziców


14 wrzesień – Sobota – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.oo 1. Za + męża i ojca Tadeusza Ozimina w rocznicę urodzin, ++ rodziców Aniele i Pawła  oraz ++ jego rodziców

2. Za ++ rodziców Marię i Ireneusza Nowickich, + siostrę Teresę, ++ dziadków Henrykę i Jan, Marię i Zygmunta i ++ z rodziny

13.oo  Ślub konkordatowy: Sasyków Piotr – Skiba Luiza

16.oo W intencji Grażyny Lubos z ok. 50 rocznicy urodzin

18.oo Za + męża Jana Wcisło w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron


15 wrzesień – Niedziela 24 Zwykła

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących rodziną

9.3o Za + Rudolfa Mróz w 30 dzień po śmierci

11.oo   W intencji Zuzi Kunickiej z okazji 1 rocznicy urodzin

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Bizon z okazji 80 rocznicy urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – od córki i syna z rodziną  (TD)

15.oo   Chrzty

17.oo   Za + Zygmunta Fogel w 5 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron