8 październik – Niedziela 27 Zwykła

6.3o Za + Waldemara Michalskiego od lokatorów z ul. Szczytowej 1

8.oo Za + Bożenę Poloczek w 30 dzień po śmierci – od lokatorów z ul. Karpackiej 11

9.3o Za Parafian

11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo zdrowie i dary Ducha Świętego dla Oliwii Tutajewicz z okazji 5 rocznicy urodzin

12.15 Za + mamę i żonę Karinę Piekarską w 3 rocznicę śmierci

15.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gabriela Zagrockiego z okazji 1 rocznicy urodzin

17.oo Z podziękowaniem Panu Bogu za wyjście z nałogu i prosząc o dalszą wytrwałość i błogosławieństwo Boże


9 październik – Poniedziałek

8.oo

  1. Za + męża w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
  2. Za ++ rodziców Marię i Teodora, poległych 2 braci, 2 siostry i szwagrów i ++ z rodziny

18.oo 1. Za + Mariusza Bartosika – od pracowników Spółdzielni


10 październik – Wtorek

8.oo 1. Za + ojca Jana w rocznicę urodzin, ++ matkę Matyldę, szwagra, bratową i brata, ++ dziadków i krewnych

18.oo

  1. Za + męża Jerzego Franke w pamiątkę urodzin, ++ teściów i szwagrów
  2. Za + córkę Ewę Grabeus w 10 rocznicę po śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława Urbańskich i ++ z rodziny Wieczorek

11 październik – Środa

8.oo 1. Za ++ rodziców Klarę i Józefa Niemiec i + męża Konrada Lis

17.oo

  1. Za + Kazimierę Bukowiec w 1 rocznicę śmierci
  2. W intencji Bogu wiadomej

12 październik – Czwartek

8.oo 1. W intencji Bogu wiadomej

18.oo

  1. Za + Franciszka Ładziak w 10 rocznicę śmierci i ++ z rodziny
  2. W intencji Bogu wiadomej

13 październik – Piątek – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

8.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo

  1. Za ++ Alfreda w 5 rocznicę śmierci, + żonę Matyldę, ++ rodziców Franciszka i Krystynę oraz pokrewieństwo z obu stron
  2. Za + Grzegorza Kozioł w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców Łucję i Stanisława Popowski i ++ Helenę i Mariana Kozioł

14 październik – Sobota

8.oo 1. Za + Klarę Galica w 30 dzień po śmierci

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski , z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dla Jadwigi i Antoniego Morawiec z okazji 60 rocznicy urodzin oraz dla Agnieszki i Adama Szymczyk z okazji 15 rocznicy ślubu

18.oo 1. Za + Jadwigę Królikowską w 1 rocznicę śmierci i + Jana Królikowskiego


15 październik – Niedziela 28 Zwykła

6.3o Za + matkę Katarzynę Kucharczyk w rocznicę urodzin, ojca Jana, dziadków i krewnych z obu stron, kapłanów i siostry zakonne

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztadckiej za jej obecność w naszej parafii i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin Ją przyjmujących

9.3o Za Parafian

11.oo Za ++ rodziców Jana i Janinę Karczewskich, + brata Tomasza, ++ dziadków z obu stron

12.15

15.oo Chrzty

17.oo Za + Urszulę Żółty i + męża Stanisława