NIEDZIELA  ●  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA –  08.11

8.oo   Za Parafian.

9.3o    Za + Stanisława NOWOK w 30 dzień po śmierci.

11.oo   W Intencji syna Jakuba o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

15.15  Różaniec  za  zmarłych  z wypominek.         

16.00  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego dla dzieci: Maria, Hanna PANOCHA, Paulina, Magdalena ANIOŁ, Zuzanna, Hanna BRYJOK, Kacper, Maksymilian KIELERZ.


PONIEDZIAŁEK   ● ŚWIĘTO ROCZNICY POSWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ  –  09.11

8.oo    Za + Irenę KOZIELSKĄ i + Jakuba PEŁKA.

18.00  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Aleksandra KRAL z okazji 18 rocznicy urodzin.


WTOREK  ●  WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO,  PAP. I DK – 10.11

8.oo    Za ++ z rodziny GROBOSZ, BARTOCHA, GOMOLKA.

POGRZEB:  śp. + Arnold Morawiec.

18.00  Za ++ z rodziny SŁOTA.    


ŚRODA  ● WSP.  ŚW. MARCINA Z TOURS, BPA  ●  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚĆI  –  11.11

8.oo   1. Za +Franciszka JANY i wszystkich ++ z ul Stawowej 30 – intencja od lokatorów.

   2. Msza św. w intencji Ojczyzny w rocznicę odzyskania niepodległości.

18.00  Za + syna Michała TOBISZEWSKIEGO w 5 rocznicę śmierci.


CZWARTEK   ●  WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA,  BPA I MĘCZ.  –  12.11

8.oo   W intencji Bogu wiadomej.

17.00  Za + Helenę LACH w 1 rocznicę śmierci.


PIĄTEK   ● WSP. ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA,  MĘCZ. –  13.11

8.oo     Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej. Msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za + córkę Joannę WALOŃ w 1 rocznicę śmierci.


Sobota –  14.11

8.oo    Za + Zygmunta, + Czesława ++ rodziców i rodzeństwo.

18.00  Za + Irenę WALUS w 5 rocznice śmierci i + Piotra WALUS w 25 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

18.45  Ślub konkordatowy bez Mszy św.  Michał ZARZECKI – Agata SCHÖFER.

NIEDZIELA  ●  XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 15.11

8.oo   Z  podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

9.3o    Za + Dorotę MUSIALIK w rocznicę urodzin i  za ++ bliskich z rodziny.

11.oo   Za + Krzysztofa ELSNER od lokatorów ul. Stawowej 28.

15.30  Nieszpory niedzielne         

16.00  Za Parafian.