NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 09.01

8.oo Za parafian.

9.3o Za ++ rodziców Katarzynę i Eugeniusza SZKULSKICH oraz ++ teściów Felicję i Józefa KWIETNIÓW –Od dzieci i wnuków.

11.oo Za + Hildegardę LINDEL w 25 rocznice śmierci, + męża, ++ córki i ++ pokrewieństwo z obu stron.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + matkę Bronisławę w kolejną rocznicę śmierci – od syna Leszka z rodziną.


PONIEDZIAŁEK 10.01

8.oo Za ++ rodziców Mariannę i Antoniego KUŹNIARÓW, + brata Stanisława, + bratową Irenę i jej ++ rodziców, + siostrę Zofię, + szwagra Wiesława i jego ++ rodziców, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety SCHMIDT z okazji 50 rocznicy urodzin. (Te Deum)


WTOREK 11.01

8.oo Za + Eugeniusza LUKSA o łaskę życia wiecznego.

18.00 Za + męża Kazimierza KWASKA w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Jana i Amalię


ŚRODA 12.01

8.oo Za + Franciszka SABATA – od rodziny Zacherów.

18.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Armii Krajowej i Łagiewnickiej.

2. Za + Ryszarda WIECZORKA – od Wspólnoty Mieszkaniowej „JEDNOŚĆ”.


CZWARTEK 13.01

8.oo Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej –

msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

17.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców z ulic: Świętokrzyskiej i Wiechaczka.

2. Za + Helenę NOWAK – od lokatorów z ul. Ślężan 35.


PIĄTEK 14.01

8.00 Za + Teresę PRANDZIOCH o łaskę życia wiecznego.

18.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców ulic: Szczytowej, Średniej i Węglowej.

2. Za + Jerzego KALISZA – od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 3.


SOBOTA 15.01

8.oo Z podziękowaniem Panu Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00 Za + Lucjana MURGOTA – od brata Stanisława z rodziną.


NIEDZIELAII NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

9.3o Za parafian.

11.oo Za ++ teściów Zofię i Antoniego JĘDREJCZYKÓW w 35 rocznicę śmierci, ++ rodziców Leokadię i Stefana KAŁUŻÓW oraz pokrewieństwo z obu stron i + męża Czesława.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny KURPAS z okazji 60 rocznicy urodzin. (Te Deum).

Po mszy św. sakrament chrztu św.: Bartosz, Adrian ZIEBIS, Kinga, Marta WIŚNIEWSKA.