9 lipiec – Niedziela 14 Zwykła 

6.3o

8.oo Za + Janinę Pyka w 1 rocznicę śmierci – od córki Barbary z rodziną

9.3o Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza Golan z okazji 75 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Kalus z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo Za + mamę Olgę Sawczuk w 30 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron


10 lipiec – Poniedziałek – Święto św. Tomasza Apostoła

8.oo 1. 

18.oo 1. Za + matkę Krystynę Graca w 15 rocznicę śmierci


11 lipiec – Wtorek – Święto św. Benedykta

8.oo 1. W intencji Bogu wiadomej

18.oo 1. Za + Rafała Klyszcz i ++ z ul. Przybyły 4 i 6 – Msza Św. Od lokatorów


12 lipiec – Środa – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

8.oo 1. W intencji syna Adama z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie

18.oo 1. Za + męża i ojca Czesława Kurpas w rocznicę urodzin, + matkę Marię Skubacz, + szwagra Romana Kulczyńskiego i + teścia Ernesta Kurpas


13 lipiec – Czwartek

8.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej

17.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adrianny i Tomasza z okazji 4 rocznicy ślubu


14 lipiec – Piątek 

8.oo 1. W intencji Małgorzaty z okazji urodzin

18.oo 1. Za + Jerzego Kamińskiego w 1 rocznicę śmierci


15 lipiec – Sobota – Wspomnienie św. Bonawentury 

8.oo 1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

13.oo Ślub konkordatowy: Stefan Rafał – Stefan Dolores

18.oo 1. Za + Rafała Klyszcz od pracowników MPGK


16 lipiec – Niedziela 15 Zwykła 

6.3o Za + Roberta Labe w rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół

9.3o Za Parafian

11.oo Za + matkę Krystynę Świetnicką w 9 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława, + brata Grzegorza i ++ pokrewieństwo z obu stron

15.oo Chrzty

17.oo Za + Andrzeja Handzlika w 10 rocznicę śmierci